Νέα κριτήρια και αιτήσεις Αθλητικού Λυκείου Πάφου 2021-2022

1. Κριτήρια και τρόπος αξιολόγησης για φοίτηση σε Αθλητικά Τμήματα Λυκείου. (**ΝΕΟ)

2. Βρείτε εδώ την αίτηση για εγγραφή στο Αθλητικό Λύκειο για την χρονιά 2021-2022.

3. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στον Υπεύθυνο Αθλητικού Τμημάτος στο Λύκειο 'Α Εθνάρχη Μακαρίου Πάφου: κ. Τοουλιά Κώστα Τηλ : 26948236  

4. Βρείτε εδώ επίσης αυτούσια την εγκύκλιο του ΥΠΑΑΝ.