ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ 2019-2020

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΡΑΤΕ ΤΗΣ WIKF ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ : (9th WIKF Global Cup, England 2019)
    - ΚΑΡΛΣΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  -   Β03  - 3Ος (U18 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  +76)
    - ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΧΑΒΑΝΑ - Α02    -  4η   (U16)