- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ -ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ -ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ωράριο ημερήσιας εργασίας:

1η περίοδος                             7.30΄- 8.15΄

2η περίοδος                             8.15΄- 9.00΄

Διάλειμμα 20΄

3η περίοδος                              9.20΄ - 10.05΄

4η περίοδος                           10.05΄ - 10.50΄ 

Διάλειμμα 20΄

 

5η περίοδος                           11.10΄- 11.55΄

6η περίοδος                           11.55΄- 12.40΄

Διάλειμμα 10΄

 

7η περίοδος                           12.50΄- 13.35΄