Ο τομέας του διαστήματος και της τηλεπισκόπησης

 

Στις 18/01/21 το μέλος της ομάδας του ‘EXCELSIOR’ H2020 Teaming, του Κέντρου Αριστείας “Ερατοσθένης” και του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής (ΠΟΜΗΓΕ) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Δημήτρης Αντωνιάδης παρουσίασε διαδικτυακά στο Λυκείου Α΄ Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ στην Πάφο «τον τομέα του διαστήματος και της τηλεπισκόπησης».

Την εν λόγω ερευνητική ομάδα πλαισιώνουν οι Δρ Χριστιάνα Παπούτσα, κ. Χριστόδουλος Μέττας και ο Καθ. Διόφαντος Γλ. Χατζημιτσής. Η παρουσίαση διεξάχθηκε στα τμήματα Α21, Α22 και Β33 κατόπιν συνεννόησης με το Διευθυντή κ. Ιωσήφ Ανδρέα, τον συντονισμό της παρουσίασης  είχε ο Β.Δ. Φυσικής  Χαράλαμπος Σωτηριάδης με τη βοήθεια των καθηγητών Φυσικής κ. Ζενεμιτίση Γεώργιο και κ. Κοντογιαννάτο  Γιάννη. Έγινε εκτενής αναφορά για την Τηλεπισκόπηση και για το πως οι δορυφόροι SENTINEL του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορες εφαρμογές, όπως ανίχνευση πλοίων, μετακινήσεις γης με συστήματα ραντάρ, εντοπισμός πλαστικών στην  θάλασσα, αέρια ρύπανση, αστική νησίδα, δασικές πυρκαγιές, βυθομετρήσεις, γεωργία, κλιματικές αλλαγές, εκπόνηση θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού κ.α. Πριν και μετα την παρουσίαση οι μαθητές συμπλήρωσαν ηλεκτρονικά ερωτηματολόγιο συναφές με το θέμα της παρουσίασης , προκειμένου να συλλέξουν δεδομένα, ώστε να μπορούν να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα της παρουσίασης.

Στο δεύτερο στάδιο, θα οργανωθούν εργαστήρια για πρακτική κατάρτιση στην οποία οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν και θα προγραμματίσουν ένα πραγματικό αντίγραφο μιας πλατφόρμας Astro-Pi. Οι ομάδες θα εκπαιδευτούν επίσης στο να χρησιμοποιούν κάμερες NoIR καθώς και στην προσομοίωση  δορυφορικών μετρήσεων. Ερευνητές από το Ερευνητικό Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης και το CyRIC θα συμμετάσχουν για να καθοδηγήσουν τους μαθητές και να τους βοηθήσουν σε όλα τα στάδια της έρευνας τους. Για το τελικό στάδιο, θα διεξαχθεί Παγκύπριος σχολικός διαγωνισμός που σχετίζεται με τις διαστημικές τεχνολογίες, στον οποίο ομάδες από διάφορα σχολεία της Κύπρου θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν. Στη νικήτρια ομάδα θα απονεμηθεί βραβείο που καθορίζεται από την ίδια την (Ευρωπαϊκό Οργανισμό  Διαστήματος) ESA.
Η εν λόγω διαδικτυακή παρουσίαση ήταν μέσα στα πλαίσια του έργου SOFIA (Schools encouragement in education and outreach oF Earth surveIllance And remote sensing) και του έργου EXCELSIOR Η2020 Teaming (www.excelsior2020.eu).


Χαράλαμπος  Σωτηριάδης
Β.Δ. Φυσικής