Ευρωπαικά Προγράμματα

Η συμμετοχή του σχολείου μας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα EUROSCOLA 2019

Σχετική Βεβαίωση

Στα πλαίσια των δραστηριωτήτων του προγράμματος School Ambassadors (EPAS) 2018-2019 ομαδα μαθητών του σχολείου μας επισκεύφτηκαν την Βουλή των Αντιπροσώπων των Μάρτιο του 2019. Σχετική δημοσίευση έγινε στην εθνική εφημερίδα Σημερινή.
Δείτε εδώ όλο το τεύχος https://simerini.sigmalive.com/documents/2942/827ea990381331d53389b56e4a32a7e5.pdf
και εδώ την σελίδα στην εφιμερίδα.