Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σχ. Χρονιάς 2019-2020

  Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκεύη
Καθηγητής
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ               ***                               ***                               ***
                                                                                 
Ιωσήφ Ανδρέας               ***                               ***                               ***
                                                                                 
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Α΄               ***                               ***                               ***
                                                                                 
Πολυκάρπου Ελευθερία     ---     Γ34 Γ34 ***     Β33     Γ34         Β01 ΑΡΧ κκ     Β33   *** Γ34                       Γ34 Γ34   ***
            ΑΙΘ 106 / Νέα Ελληνικά (Γ) ΑΙΘ 106 / Νέα Ελληνικά (Γ)       ΑΙΘ 108 / Αρχαία Ελληνικά (Β)     ΙΣΤ 414 / Νέα Ελληνικά (Γ)         ΑΙΘ 105 / Αρχαία Ελληνικά (Β)     Η/Υ 417 / Αρχαία Ελληνικά (Β)     ΑΙΘ 106 / Νέα Ελληνικά (Γ)                       ΑΙΘ 107 / Νέα Ελληνικά (Γ) ΑΙΘ 107 / Νέα Ελληνικά (Γ)    
Νικολάου Ανδρέας     --- Α11 Α43     *** Α23           Α02           Α42 Α24   ***       Α22                 Α31 Α41   ***
        ΜΟΥΣ 412 / Μουσική (Α) ΜΟΥΣ 412 / Μουσική (Α)       ΜΟΥΣ 412 / Μουσική (Α)           ΜΟΥΣ 412 / Μουσική (Α)           ΜΟΥΣ 412 / Μουσική (Α) ΜΟΥΣ 412 / Μουσική (Α)           ΜΟΥΣ 412 / Μουσική (Α)                 ΜΟΥΣ 412 / Μουσική (Α) ΜΟΥΣ 412 / Μουσική (Α)    
Πολυδώρου Χριστάκης   ΓΣΙ  ΕΛΣΧ ---     ΒΣ2 ΕΛΣΧ ΒΣ2 ΕΛΣΧ ***   Α21             ΓΣΙ  ΕΛΣΧ ΓΣΙ  ΕΛΣΧ           ***     ΓΣΙ  ΕΛΣΧ                   ΒΣ2 ΕΛΣΧ ΒΣ2 ΕΛΣΧ   ***
    ΤΕΧ 404 / Ελεύθερο Σχέδιο κατ (Γ)       ΤΕΧ 404 / Ελεύθερο Σχέδιο κατ (Β) ΤΕΧ 404 / Ελεύθερο Σχέδιο κατ (Β)     ΤΕΧ 404 / Τέχνη (Α)             ΤΕΧ 404 / Ελεύθερο Σχέδιο κατ (Γ) ΤΕΧ 404 / Ελεύθερο Σχέδιο κατ (Γ)                 ΤΕΧ 404 / Ελεύθερο Σχέδιο κατ (Γ)                   ΤΕΧ 404 / Ελεύθερο Σχέδιο κατ (Β) ΤΕΧ 404 / Ελεύθερο Σχέδιο κατ (Β)    
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ               ***                               ***                               ***
                                                                                 
Γεμενάρη Αναστασία     ---   Β31   Β03 ***     Β31 Β03         Β31   Β03 Β03   Β51   ***     Β41 Β31 Β31         Β41   Β51   Β03   ***
          Η/Υ 409 / Νέα Ελληνικά (Β)   ΑΙΘ 110 / Νέα Ελληνικά (Β)       ΙΣΤ 414 / Νέα Ελληνικά (Β) ΑΙΘ 207 / Νέα Ελληνικά (Β)         ΙΣΤ 414 / Νέα Ελληνικά (Β)   Η/Υ 418 / Νέα Ελληνικά (Β) Η/Υ 418 / Νέα Ελληνικά (Β)   ΑΙΘ 101 / Ιστορία (Β)         ΑΙΘ 201 / Ιστορία (Β) ΑΙΘ 201 / Νέα Ελληνικά (Β) ΑΙΘ 108 / Νέα Ελληνικά (Β)         ΑΙΘ 203 / Ιστορία (Β)   Η/Υ 417 / Ιστορία (Β)   ΑΙΘ 207 / Νέα Ελληνικά (Β)    
Παπαευσταθίου Αφροδίτη Γ33 ΓΣΙ  ΑΓΓ ---   Α42     ***     Γ33   ΓΣ1 ΑΓΓ κατ   Α42   ΓΣΙ  ΑΓΓ ΓΣΙ  ΑΓΓ       Α42   ***     ΓΣΙ  ΑΓΓ ΓΣ1 ΑΓΓ κατ           ---   Α42       ***
  ΔΑΚ 410Β / Αγγλικά (Γ) ΑΙΘ 208 / Αγγλικά κατ (Γ)     ΓΛ 416 / Αγγλικά Προσ (Α)           ΑΙΘ 110 / Αγγλικά (Γ)   ΑΙΘ 107 / Αγγλικά κατ (Γ)   ΑΙΘ 103 / Αγγλικά Προσ (Α)   ΑΙΘ 107 / Αγγλικά κατ (Γ) ΑΙΘ 107 / Αγγλικά κατ (Γ)       ΑΙΘ 103 / Αγγλικά Προσ (Α)         ΑΙΘ 206 / Αγγλικά κατ (Γ) ΑΙΘ 206 / Αγγλικά κατ (Γ)               ΑΙΘ 103 / Αγγλικά Προσ (Α)        
Μαραθεύτη Αφροδίτη     ---       Γ31 *** Β02 ΑΡΧ κκ   --- Γ31 Γ31             Β41   Β02 ΑΡΧ κκ   ***       Γ31   Β32     Γ31 Γ31           ***
              ΑΙΘ 107 / Νέα Ελληνικά (Γ)   ΑΙΘ 204 / Αρχαία Ελληνικά (Β)     ΑΙΘ 106 / Νέα Ελληνικά (Γ) ΑΙΘ 106 / Νέα Ελληνικά (Γ)             ΑΙΘ 108 / Αρχαία Ελληνικά (Β)   ΑΙΘ 205 / Αρχαία Ελληνικά (Β)           ΑΙΘ 204 / Νέα Ελληνικά (Γ)   ΑΙΘ 101 / Αρχαία Ελληνικά (Β)     ΙΣΤ 414 / Νέα Ελληνικά (Γ) ΙΣΤ 414 / Νέα Ελληνικά (Γ)            
Κασιουλή Άννα     --- Γ33 Γ33   Γ41 ***     ---   Γ33 Γ33         Γ33   Γ41 Γ41   ***   Γ41               Γ41 Γ41   Γ33     ***
        Η/Υ 418 / Νέα Ελληνικά (Γ) Η/Υ 418 / Νέα Ελληνικά (Γ)   ΑΙΘ 202 / Νέα Ελληνικά (Γ)           ΔΑΚ 410Α / Νέα Ελληνικά (Γ) ΔΑΚ 410Β / Νέα Ελληνικά (Γ)         ΔΑΚ 410Α / Νέα Ελληνικά (Γ)   ΤΕΧ 404 / Νέα Ελληνικά (Γ) ΤΕΧ 404 / Νέα Ελληνικά (Γ)       ΔΑΚ 410Α / Νέα Ελληνικά (Γ)               Η/Υ 417 / Νέα Ελληνικά (Γ) Η/Υ 417 / Νέα Ελληνικά (Γ)   ΙΣΤ 414 / Νέα Ελληνικά (Γ)      
Χριστοφόρου Έλλη     --- Α24   Γ02 Σ1 ΜΑΘ Γ02 ΜΑΘ κατ ***   Α24 Γ02 Σ1 ΜΑΘ           Α24 --- Γ02 Σ1 ΜΑΘ Γ02 Σ1 ΜΑΘ       ***       Γ02 ΜΑΘ κατ   Α24       Α24       Γ02 ΜΑΘ κατ   ***
        ΑΙΘ 205 / Μαθηματικά Προσ (Α)   ΜΑΘ 415 / Μαθηματικά κατ (Γ) ΜΑΘ 415 / Μαθηματικά κατ (Γ)     ΑΙΘ 205 / Μαθηματικά Προσ (Α) ΑΙΘ 105 / Μαθηματικά κατ (Γ)           ΑΙΘ 205 / Μαθηματικά Προσ (Α)   ΑΙΘ 103 / Μαθηματικά κατ (Γ) ΑΙΘ 103 / Μαθηματικά κατ (Γ)               ΑΙΘ 106 / Μαθηματικά κατ (Γ)   ΑΙΘ 205 / Μαθηματικά Προσ (Α)       ΑΙΘ 205 / Μαθηματικά Προσ (Α)       ΑΙΘ 105 / Μαθηματικά κατ (Γ)    
Σωτηριάδης Χαράλαμπος   ΓΣ1 ΦΥΣ1 ---     ΒΣ2 ΦΥΣ ΒΣ2 ΦΥΣ ***     Γ41           ΓΣ1 ΦΥΣ1 ΓΣ1 ΦΥΣ1 ΒΦΥΣ Σ2         ***     ΓΣ1 ΦΥΣ1           ---   Γ ΦΥΣ Σ1_1   ΒΣ2 ΦΥΣ ΒΣ2 ΦΥΣ   ***
    ΦΥΣ 407 / Φυσική κατ (Γ)       ΦΥΣ 407 / Φυσική κατ (Β) ΦΥΣ 407 / Φυσική κατ (Β)       ΑΙΘ 205 / Φυσική (Γ)           ΦΥΣ 408 / Φυσική κατ (Γ) ΦΥΣ 408 / Φυσική κατ (Γ) ΦΥΣ 408 / Φυσική κατ (Β)               ΦΥΣ 408 / Φυσική κατ (Γ)               ΤΕΧΝ 402 / Φυσική κατ (Γ)   ΑΙΘ 205 / Φυσική κατ (Β) ΑΙΘ 205 / Φυσική κατ (Β)    
Χαραλάμπους Γιαννάκης   ΓΣΙ  ΧΗΜ ---         ***     ---   ΒΣ1 ΧΗΜ ΒΣ1 ΧΗΜ ΓΣ3  ΧΗΜ   ΓΣΙ  ΧΗΜ ΓΣΙ  ΧΗΜ   ΓΣ3  ΧΗΜ ΓΣ3  ΧΗΜ     *** ΒΣ1 ΧΗΜ ΒΣ1 ΧΗΜ ΓΣΙ  ΧΗΜ                 ΓΣ3  ΧΗΜ       ***
    ΑΙΘ 108 / Χημεία κατ (Γ)                     ΧΗΜ 406 / Χημεία κα (Β) ΧΗΜ 406 / Χημεία κα (Β) ΧΗΜ 406 / Χημεία κατ (Γ)   ΧΗΜ 406 / Χημεία κατ (Γ) ΧΗΜ 406 / Χημεία κατ (Γ)   ΧΗΜ 406 / Χημεία κατ (Γ) ΧΗΜ 406 / Χημεία κατ (Γ)       ΑΙΘ 101 / Χημεία κα (Β) ΑΙΘ 101 / Χημεία κα (Β) ΑΙΘ 101 / Χημεία κατ (Γ)                 ΑΙΘ 104 / Χημεία κατ (Γ)        
Κριθαρίδου Θεανώ Γ32 Β52 --- Γ41 Β32     *** Β32 Β32 ---       Γ41     Β32     Β31     ***     Β32 Γ32   Β31       Γ32       Γ41   ***
  ΑΙΘ 110 / Ιστορία (Γ) ΑΙΘ 110 / Αρχαία Ελληνικά (Β)   ΑΙΘ 110 / Ιστορία (Γ) ΑΙΘ 110 / Νέα Ελληνικά (Β)       Η/Υ 409 / Νέα Ελληνικά (Β) Η/Υ 409 / Νέα Ελληνικά (Β)         ΙΣΤ 414 / Ιστορία (Γ)     ΑΙΘ 101 / Νέα Ελληνικά (Β)     ΑΙΘ 201 / Αρχαία Ελληνικά (Β)           ΑΙΘ 110 / Νέα Ελληνικά (Β) ΑΙΘ 110 / Ιστορία (Γ)   ΑΙΘ 108 / Αρχαία Ελληνικά (Β)       ΑΙΘ 201 / Ιστορία (Γ)       ΔΑΚ 411Α / Ιστορία (Γ)    
Κατσονούρης Αγαθοκλής     --- Α02 ΠΤ Τ   Α22 ΤΠ Τ   *** Α31 ΠΤ Τ     Α31 ΤΠ Τ Α22 ΠΤ Τ   ΓΣ3  ΤΧΝΛ         ΓΣ3  ΤΧΝΛ ΓΣ3  ΤΧΝΛ     ***   Α31 ΠΤ Τ Α31 ΤΠ Τ Α02 ΤΠ Τ         Α22 ΠΤ Τ     ΓΣ3  ΤΧΝΛ Α22 ΤΠ Τ     ***
        ΤΕΧΝ 403 / Σχεδ. & Τεχνολογία (Α)   ΤΕΧΝ 403 / Σχεδ. & Τεχνολογία (Α)     ΤΕΧΝ 403 / Σχεδ. & Τεχνολογία (Α)     ΤΕΧΝ 403 / Σχεδ. & Τεχνολογία (Α) ΤΕΧΝ 403 / Σχεδ. & Τεχνολογία (Α)   ΤΕΧΝ 403 / Τεχνολογία κατ (Γ)         ΤΕΧΝ 403 / Τεχνολογία κατ (Γ) ΤΕΧΝ 403 / Τεχνολογία κατ (Γ)         ΤΕΧΝ 403 / Σχεδ. & Τεχνολογία (Α) ΤΕΧΝ 403 / Σχεδ. & Τεχνολογία (Α) ΤΕΧΝ 403 / Σχεδ. & Τεχνολογία (Α)         ΤΕΧΝ 403 / Σχεδ. & Τεχνολογία (Α)     ΤΕΧΝ 403 / Τεχνολογία κατ (Γ) ΤΕΧΝ 403 / Σχεδ. & Τεχνολογία (Α)      
Τοουλιάς Κώστας               ***                               ***                               ***
                                                                                 
Αγριδιώτης  Γιαννάκης Γ41 ΓΣΙ  ΛΓΣΤ --- Α42       *** --- --- --- --- --- --- ---   ΓΣΙ  ΛΓΣΤ ΓΣΙ  ΛΓΣΤ         Γ41 ***     ΓΣΙ  ΛΓΣΤ Α42         Α42 ---   Γ41 Γ41     ***
  ΔΑΚ 411Α / Πολιτ. Οικονομία κατ (Γ) ΔΑΚ 411Α / Λογιστική κατ (Γ)   ΔΑΚ 410Β / Οικονομικά Προσ (Α)                         ΔΑΚ 411Β / Λογιστική κατ (Γ) ΔΑΚ 411Β / Λογιστική κατ (Γ)         ΔΑΚ 410Α / Πολιτ. Οικονομία κατ (Γ)       ΔΑΚ 411Β / Λογιστική κατ (Γ) ΔΑΚ 411Β / Οικονομικά Προσ (Α)         ΔΑΚ 411Α / Οικονομικά Προσ (Α)     ΔΑΚ 411Α / Πολιτ. Οικονομία κατ (Γ) ΔΑΚ 411Α / Πολιτ. Οικονομία κατ (Γ)      
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ               ***                               ***                               ***
                                                                                 
Κασκάνης Στέφανος Α11   Α42   Γ31 Α24   *** Α41   Α11       Γ02     Α42   Α24       ***     Α02     Α22 Γ33   Γ33       Γ02   Γ31 ***
  ΑΙΘ 201 / Θρησκευτικά (Α)   ΑΙΘ 103 / Θρησκευτικά (Α)   ΑΙΘ 108 / Θρησκευτικά (Γ) ΑΙΘ 205 / Θρησκευτικά (Α)     ΑΙΘ 207 / Θρησκευτικά (Α)   ΑΙΘ 201 / Θρησκευτικά (Α)       ΑΙΘ 110 / Θρησκευτικά (Γ)     ΑΙΘ 103 / Θρησκευτικά (Α)   ΑΙΘ 205 / Θρησκευτικά (Α)             ΑΙΘ 104 / Θρησκευτικά (Α)     ΑΙΘ 203 / Θρησκευτικά (Α) ΑΙΘ 102 / Θρησκευτικά (Γ)   ΑΙΘ 205 / Θρησκευτικά (Γ)       ΑΙΘ 206 / Θρησκευτικά (Γ)   Η/Υ 409 / Θρησκευτικά (Γ)  
Χριστοδούλου Χρυσόστομος Γ52   Γ41     Γ32   ***   Β33 Β01 Γ61   Γ41     Β51 Β31 Γ52   Β01   Β03 ***       Β33   Β03 Γ32     Β51   Β31     Γ61 ***
  ΜΟΥΣ 412 / Θρησκευτικά (Γ)   Η/Υ 418 / Θρησκευτικά (Γ)     ΜΟΥΣ 412 / Θρησκευτικά (Γ)       ΜΟΥΣ 412 / Θρησκευτικά (Β) ΜΟΥΣ 412 / Θρησκευτικά (Β) ΜΟΥΣ 412 / Θρησκευτικά (Γ)   ΜΟΥΣ 412 / Θρησκευτικά (Γ)     Η/Υ 409 / Θρησκευτικά (Β) ΑΙΘ 208 / Θρησκευτικά (Β) ΔΑΚ 410Β / Θρησκευτικά (Γ)   ΑΙΘ 203 / Θρησκευτικά (Β)   ΜΟΥΣ 412 / Θρησκευτικά (Β)         ΔΑΚ 410Α / Θρησκευτικά (Β)   ΔΑΚ 410Α / Θρησκευτικά (Β) ΔΑΚ 410Α / Θρησκευτικά (Γ)     ΜΟΥΣ 412 / Θρησκευτικά (Β)   ΜΟΥΣ 412 / Θρησκευτικά (Β)     ΜΟΥΣ 412 / Θρησκευτικά (Γ)  
Σαββίδης Γεώργιος Β41 Α31 Γ34   Β02 Γ01   *** Α43   Α23 Β32   Γ51 Γ01   --- --- --- Α43 Γ51 Β32   *** --- --- --- --- --- --- Α01   Γ34   Β41 Α23   Α21 Β02 ***
  ΑΙΘ 204 / Θρησκευτικά (Β) ΑΙΘ 206 / Θρησκευτικά (Α) ΑΙΘ 101 / Θρησκευτικά (Γ)   ΔΑΚ 410Β / Θρησκευτικά (Β) ΑΙΘ 101 / Θρησκευτικά (Γ)     ΑΙΘ 102 / Θρησκευτικά (Α)   ΑΙΘ 204 / Θρησκευτικά (Α) ΑΙΘ 108 / Θρησκευτικά (Β)   ΑΙΘ 206 / Θρησκευτικά (Γ) ΑΙΘ 105 / Θρησκευτικά (Γ)         ΑΙΘ 102 / Θρησκευτικά (Α) ΑΙΘ 104 / Θρησκευτικά (Γ) ΑΙΘ 102 / Θρησκευτικά (Β)                 ΑΙΘ 101 / Θρησκευτικά (Α)   ΑΙΘ 204 / Θρησκευτικά (Γ)   ΑΙΘ 201 / Θρησκευτικά (Β) ΑΙΘ 204 / Θρησκευτικά (Α)   ΑΙΘ 202 / Θρησκευτικά (Α) ΑΙΘ 208 / Θρησκευτικά (Β)  
Αγαθοκλέους Ανδρέας --- --- --- --- --- --- --- *** --- --- --- --- --- --- ---   --- --- --- --- --- --- --- *** --- --- --- --- --- --- ---   Β52 Β52 --- --- --- --- --- ***
                                                                  ΑΙΘ 110 / Θρησκευτικά (Β) ΑΙΘ 110 / Θρησκευτικά (Β)            
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ               ***                               ***                               ***
                                                                                 
Τσίβικου Κατερίνα Α43   Γ33   Α31     ***   Γ52 --- Α43 Στ Νέα     Α43     Α43 Α43   Α31 Γ33   ***       Α43   Γ52 Α31   Α31 Α31 Γ52       Γ33 ***
  ΑΙΘ 102 / Νέα Ελληνικά (Α)   ΑΙΘ 110 / Ιστορία (Γ)   ΑΙΘ 206 / Νέα Ελληνικά (Α)         ΑΙΘ 208 / Ιστορία (Γ)   ΔΑΚ 411Α / Νέα Ελληνικά (Α)     ΑΙΘ 102 / Νέα Ελληνικά (Α)     ΑΙΘ 102 / Νέα Ελληνικά (Α) ΑΙΘ 102 / Νέα Ελληνικά (Α)   ΑΙΘ 206 / Νέα Ελληνικά (Α) ΑΙΘ 206 / Ιστορία (Γ)           ΑΙΘ 102 / Νέα Ελληνικά (Α)   ΑΙΘ 208 / Ιστορία (Γ) ΑΙΘ 206 / Νέα Ελληνικά (Α)   ΑΙΘ 206 / Νέα Ελληνικά (Α) ΑΙΘ 206 / Νέα Ελληνικά (Α) ΑΙΘ 208 / Ιστορία (Γ)       ΑΙΘ 106 / Ιστορία (Γ)  
Κουρνιάτη Ελένη     Β32   Β52     *** ΓΣ2  ΛΑΤ ΓΣ2  ΛΑΤ --- Β33     Β03   Β33 Β33   Β52     Β32 ***     Β33   ΓΣ2  ΛΑΤ ΓΣ2  ΛΑΤ         Β03       Β33 ***
      ΑΙΘ 107 / Ιστορία (Β)   ΑΙΘ 102 / Ιστορία (Β)       ΑΙΘ 101 / Λατινικά κατ (Γ) ΑΙΘ 101 / Λατινικά κατ (Γ)   ΑΙΘ 202 / Νέα Ελληνικά (Β)     ΑΙΘ 107 / Ιστορία (Β)   ΑΙΘ 106 / Νέα Ελληνικά (Β) ΑΙΘ 106 / Νέα Ελληνικά (Β)   ΑΙΘ 110 / Ιστορία (Β)     ΑΙΘ 110 / Ιστορία (Β)       ΑΙΘ 107 / Νέα Ελληνικά (Β)   ΑΙΘ 106 / Λατινικά κατ (Γ) ΑΙΘ 106 / Λατινικά κατ (Γ)         ΑΙΘ 202 / Ιστορία (Β)       Η/Υ 418 / Νέα Ελληνικά (Β)  
Κλάδης-Ρίδης Μαρίνος     Β01 Β01     Α01 *** Β33 Β01 ---   Α42       Α42       Α01 Β01 Β33 ***   Α42 Α42   Α01   Β01     Β01   Α01 Α01 Α42   ***
      ΙΣΤ 414 / Ιστορία κατ (Β) ΙΣΤ 414 / Ιστορία κατ (Β)     ΑΙΘ 101 / Νέα Ελληνικά (Α)   ΑΙΘ 108 / Ιστορία (Β) ΑΙΘ 108 / Ιστορία κατ (Β)     ΑΙΘ 103 / Νέα Ελληνικά (Α)       ΑΙΘ 103 / Νέα Ελληνικά (Α)       ΑΙΘ 101 / Νέα Ελληνικά (Α) Η/Υ 418 / Ιστορία κατ (Β) ΑΙΘ 107 / Ιστορία (Β)     ΑΙΘ 103 / Νέα Ελληνικά (Α) ΑΙΘ 103 / Νέα Ελληνικά (Α)   ΑΙΘ 101 / Νέα Ελληνικά (Α)   ΑΙΘ 208 / Ιστορία κατ (Β)     ΑΙΘ 106 / Ιστορία κατ (Β)   ΑΙΘ 101 / Νέα Ελληνικά (Α) ΑΙΘ 101 / Νέα Ελληνικά (Α) ΑΙΘ 103 / Νέα Ελληνικά (Α)    
Χατζηνεοφύτου Κυριακή Α01 Σ4 ΑΡΧ   Β52   Β01     ***   Β52 Β52     Α23         Α01 Σ2 ΑΡΧ Α41     Β01 *** Α23   Β01 Β01   Β52 Α41   Α01 Σ2 ΑΡΧ Α01 Σ4 ΑΡΧ Β01       Β52 ***
  ΑΙΘ 104 / Αρχαία Προσ (Α)   Η/Υ 409 / Νέα Ελληνικά (Β)   ΙΣΤ 414 / Νέα Ελληνικά (Β)         ΑΙΘ 202 / Νέα Ελληνικά (Β) ΑΙΘ 202 / Νέα Ελληνικά (Β)     ΑΙΘ 204 / Αρχαία Ελληνικά (Α)         ΑΙΘ 207 / Αρχαία Προσ (Α) ΑΙΘ 207 / Αρχαία Ελληνικά (Α)     ΑΙΘ 101 / Νέα Ελληνικά (Β)   ΑΙΘ 204 / Αρχαία Ελληνικά (Α)   ΑΙΘ 108 / Νέα Ελληνικά (Β) ΑΙΘ 108 / Νέα Ελληνικά (Β)   ΑΙΘ 207 / Νέα Ελληνικά (Β) ΑΙΘ 207 / Αρχαία Ελληνικά (Α)   ΔΑΚ 410Β / Αρχαία Προσ (Α) ΔΑΚ 410Β / Αρχαία Προσ (Α) ΑΙΘ 110 / Νέα Ελληνικά (Β)       ΑΙΘ 205 / Νέα Ελληνικά (Β)  
Αθανασίου Μαρίνα     Α22     ΒΣ2 ΑΡΧ ΒΣ2 ΑΡΧ *** Β02 ΑΡΧ κατ   --- Γ01   Γ01         Α22     Β02 ΑΡΧ κατ Γ01 ***   Γ01         Β03   Γ01 Γ01   Β03 ΒΣ2 ΑΡΧ ΒΣ2 ΑΡΧ   ***
      ΑΙΘ 203 / Ιστορία (Α)     ΑΙΘ 109 ΠΑΛΛ / Αρχαία κατ (Β) ΑΙΘ 109 ΠΑΛΛ / Αρχαία κατ (Β)   ΤΕΧ 405 / Αρχαία κατ (Β)     ΑΙΘ 205 / Νέα Ελληνικά (Γ)   ΑΙΘ 107 / Νέα Ελληνικά (Γ)         ΑΙΘ 203 / Ιστορία (Α)     ΔΑΚ 411Α / Αρχαία κατ (Β) ΑΙΘ 206 / Νέα Ελληνικά (Γ)     ΑΙΘ 106 / Νέα Ελληνικά (Γ)         ΑΙΘ 104 / Αρχαία Ελληνικά (Β)   ΑΙΘ 108 / Νέα Ελληνικά (Γ) ΑΙΘ 108 / Νέα Ελληνικά (Γ)   ΑΙΘ 110 / Αρχαία Ελληνικά (Β) ΑΙΘ 109 ΠΑΛΛ / Αρχαία κατ (Β) ΑΙΘ 109 ΠΑΛΛ / Αρχαία κατ (Β)    
Μαυροβουνιώτη Αικατερίνη Γ01   Γ51 Γ51   Γ31 Α02 *** Α02   --- Γ51   Γ31         Γ01 Γ01   Γ31   *** Γ01 Γ51         Γ01   Γ51   Γ01 Γ01   Γ51 Στ Νέα Γ51 ***
  ΙΣΤ 414 / Ιστορία κατ (Γ)   ΑΙΘ 104 / Νέα Ελληνικά (Γ) ΑΙΘ 104 / Νέα Ελληνικά (Γ)   ΙΣΤ 414 / Ιστορία (Γ) ΑΙΘ 104 / Αρχαία Ελληνικά (Α)   ΑΙΘ 104 / Αρχαία Ελληνικά (Α)     ΑΙΘ 110 / Νέα Ελληνικά (Γ)   ΑΙΘ 106 / Ιστορία (Γ)         ΙΣΤ 414 / Ιστορία κατ (Γ) ΙΣΤ 414 / Ιστορία κατ (Γ)   ΑΙΘ 106 / Ιστορία (Γ)     ΑΙΘ 103 / Ιστορία κατ (Γ) ΑΙΘ 203 / Νέα Ελληνικά (Γ)         ΑΙΘ 105 / Ιστορία κατ (Γ)   ΑΙΘ 207 / Νέα Ελληνικά (Γ)   ΙΣΤ 414 / Ιστορία κατ (Γ) ΙΣΤ 414 / Ιστορία κατ (Γ)   ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1 / Νέα Ελληνικά (Γ) ΑΙΘ 102 / Νέα Ελληνικά (Γ)  
Νικολάου Χρύσω Β01 Σ1 ΑΡΧ Β01 Σ1 ΑΡΧ   Γ61 Γ61     ***   Γ61 ---   Γ02 Γ02       Β01 Σ1 ΑΡΧ Β01 ΑΡΧ κατ   Β51   Γ02 *** Γ02 Γ02 Β51   Γ61       Β01 Σ1 ΑΡΧ   Γ61 Γ61     Γ02 ***
  ΤΕΧΝ 403 / Αρχαία κατ (Β) ΤΕΧΝ 403 / Αρχαία κατ (Β)   ΑΙΘ 105 / Νέα Ελληνικά (Γ) ΑΙΘ 105 / Νέα Ελληνικά (Γ)         ΑΙΘ 105 / Νέα Ελληνικά (Γ)     ΑΙΘ 105 / Νέα Ελληνικά (Γ) ΑΙΘ 105 / Νέα Ελληνικά (Γ)       ΤΕΧΝ 403 / Αρχαία κατ (Β) ΤΕΧΝ 403 / Αρχαία κατ (Β)   ΑΙΘ 208 / Αρχαία Ελληνικά (Β)   ΙΣΤ 414 / Νέα Ελληνικά (Γ)   ΑΙΘ 105 / Νέα Ελληνικά (Γ) ΑΙΘ 105 / Νέα Ελληνικά (Γ) ΑΙΘ 106 / Αρχαία Ελληνικά (Β)   ΙΣΤ 414 / Νέα Ελληνικά (Γ)       ΑΙΘ 103 / Αρχαία κατ (Β)   ΑΙΘ 203 / Νέα Ελληνικά (Γ) ΑΙΘ 203 / Νέα Ελληνικά (Γ)     ΑΙΘ 107 / Νέα Ελληνικά (Γ)  
Χριστοφόρου Ελισάβετ Γ34 Α24 Α24   Γ02 Γ51   ***     --- Γ02 Α24 Α02       Α24 Γ34     Γ51   *** --- Α02 Α24       Γ02 Α02   Γ51     Α02 Α02 Γ34 ***
  ΑΙΘ 101 / Ιστορία (Γ) ΑΙΘ 205 / Νέα Ελληνικά (Α) ΑΙΘ 205 / Νέα Ελληνικά (Α)   ΑΙΘ 204 / Ιστορία (Γ) ΑΙΘ 203 / Ιστορία (Γ)           ΔΑΚ 410Α / Ιστορία (Γ) ΑΙΘ 205 / Νέα Ελληνικά (Α) ΑΙΘ 104 / Νέα Ελληνικά (Α)       ΑΙΘ 205 / Νέα Ελληνικά (Α) ΑΙΘ 204 / Ιστορία (Γ)     ΑΙΘ 104 / Ιστορία (Γ)       ΑΙΘ 104 / Νέα Ελληνικά (Α) ΑΙΘ 205 / Νέα Ελληνικά (Α)       ΑΙΘ 106 / Ιστορία (Γ) ΑΙΘ 101 / Νέα Ελληνικά (Α)   ΑΙΘ 102 / Ιστορία (Γ)     ΑΙΘ 104 / Νέα Ελληνικά (Α) ΑΙΘ 104 / Νέα Ελληνικά (Α) ΑΙΘ 110 / Ιστορία (Γ)  
Νίκου Χριστίνα Α01 Σ4 ΑΡΧ κκ Β51 Στ Νέα   Α21   Α43 Α11 ***   Α11 --- Β51 Α43       Α21   Β51 Β51 Β51 Στ Νέα   Α24 ***     Α11 Α11         Β51 Α01 Σ4 ΑΡΧ κκ   Α24     Β51 ***
  ΑΙΘ 103 / Αρχαία Ελληνικά (Α) ΑΙΘ ΟΙΚ-ΑΓ / Νέα Ελληνικά (Β)   ΑΙΘ 202 / Ιστορία (Α)   ΑΙΘ 102 / Ιστορία (Α) ΑΙΘ 201 / Ιστορία Προσ (Α)     ΑΙΘ 201 / Ιστορία Προσ (Α)   ΑΙΘ 104 / Νέα Ελληνικά (Β) ΑΙΘ 102 / Ιστορία (Α)       ΑΙΘ 202 / Ιστορία (Α)   ΑΙΘ 208 / Νέα Ελληνικά (Β) ΑΙΘ 208 / Νέα Ελληνικά (Β) ΑΙΘ ΠΡΟΒ / Νέα Ελληνικά (Β)   ΑΙΘ 205 / Αρχαία Ελληνικά (Α)       ΙΣΤ 414 / Ιστορία Προσ (Α) ΙΣΤ 414 / Ιστορία Προσ (Α)         ΑΙΘ 101 / Νέα Ελληνικά (Β) ΑΙΘ 107 / Αρχαία Ελληνικά (Α)   ΑΙΘ 205 / Αρχαία Ελληνικά (Α)     ΑΙΘ 204 / Νέα Ελληνικά (Β)  
Χατζηγεωργίου Δέσπω   Α23 Γ32 Β02 Σ1 ΙΣΤ   Γ32 Στ Νέα Α42 ***   Β02 Σ1 ΙΣΤ --- Γ32 Γ32         Β02 ΙΣΤ κατ         Α23 ***   Γ32 Β02 Σ1 ΙΣΤ Β02 Σ1 ΙΣΤ             Α42 Β02 ΙΣΤ κατ   Γ32 Γ32 ***
    ΙΣΤ 414 / Ιστορία (Α) ΑΙΘ 202 / Νέα Ελληνικά (Γ) ΒΙΟ 401 / Ιστορία κατ (Β)   ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1 / Νέα Ελληνικά (Γ) ΑΙΘ 103 / Ιστορία (Α)     ΙΣΤ 414 / Ιστορία κατ (Β)   ΙΣΤ 414 / Νέα Ελληνικά (Γ) ΙΣΤ 414 / Νέα Ελληνικά (Γ)         ΙΣΤ 414 / Ιστορία κατ (Β)         ΑΙΘ 204 / Ιστορία (Α)     ΑΙΘ 201 / Νέα Ελληνικά (Γ) ΑΙΘ 109 ΠΑΛΛ / Ιστορία κατ (Β) ΑΙΘ 109 ΠΑΛΛ / Ιστορία κατ (Β)             ΑΙΘ 103 / Ιστορία (Α) ΑΙΘ 208 / Ιστορία κατ (Β)   ΑΙΘ 108 / Νέα Ελληνικά (Γ) ΑΙΘ 108 / Νέα Ελληνικά (Γ)  
Μίτλεττον Μαρία Β02 Β41 Β41     Α42   *** Β02 Στ Νέα Α42 ---   ΒΣ1 ΛΑΤ ΒΣ1 ΛΑΤ Β02     Β41 Α21     Β02 Στ Νέα Β02 *** ΒΣ1 ΛΑΤ ΒΣ1 ΛΑΤ   Β41         Β02 Β02   Β41 Α21     ***
  ΑΙΘ 108 / Νέα Ελληνικά (Β) ΑΙΘ 106 / Νέα Ελληνικά (Β) ΑΙΘ 106 / Νέα Ελληνικά (Β)     ΑΙΘ 103 / Αρχαία Ελληνικά (Α)     ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1 / Νέα Ελληνικά (Β) ΑΙΘ 103 / Αρχαία Ελληνικά (Α)     ΑΙΘ 109 ΠΑΛΛ / Λατινικά κατ (Β) ΑΙΘ 109 ΠΑΛΛ / Λατινικά κατ (Β) ΑΙΘ 104 / Νέα Ελληνικά (Β)     ΑΙΘ 204 / Νέα Ελληνικά (Β) ΑΙΘ 202 / Αρχαία Ελληνικά (Α)     ΑΙΘ ΠΡΟΒ / Νέα Ελληνικά (Β) ΑΙΘ 108 / Νέα Ελληνικά (Β)   ΙΣΤ 414 / Λατινικά κατ (Β) ΙΣΤ 414 / Λατινικά κατ (Β)   ΑΙΘ 103 / Νέα Ελληνικά (Β)         ΑΙΘ 104 / Νέα Ελληνικά (Β) ΑΙΘ 104 / Νέα Ελληνικά (Β)   Η/Υ 409 / Νέα Ελληνικά (Β) ΑΙΘ 202 / Αρχαία Ελληνικά (Α)      
Αναστασίου Κατερίνα Α31 Α41 Α41     Α11   *** Α22 Α22 --- Β31   Α41     Α22 Β02 ΙΣΤ κκ   Α41 Στ Νέα   Α11 Α11 ***     Α41 Α41 Στ Νέα   Α11 Α22     Α41 Α31 Β02 ΙΣΤ κκ   Α22 Β31 ***
  ΑΙΘ 206 / Αρχαία Ελληνικά (Α) ΑΙΘ 207 / Νέα Ελληνικά (Α) ΑΙΘ 207 / Νέα Ελληνικά (Α)     ΑΙΘ 201 / Αρχαία Προσ (Α)     ΑΙΘ 203 / Νέα Ελληνικά (Α) ΑΙΘ 203 / Νέα Ελληνικά (Α)   ΑΙΘ 101 / Ιστορία (Β)   ΑΙΘ 207 / Νέα Ελληνικά (Α)     ΑΙΘ 203 / Νέα Ελληνικά (Α) ΑΙΘ 105 / Ιστορία (Β)   ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1 / Νέα Ελληνικά (Α)   ΑΙΘ 201 / Αρχαία Προσ (Α) ΑΙΘ 201 / Αρχαία Προσ (Α)       ΑΙΘ 207 / Νέα Ελληνικά (Α) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1 / Νέα Ελληνικά (Α)   ΑΙΘ 201 / Αρχαία Προσ (Α) ΑΙΘ 203 / Νέα Ελληνικά (Α)     ΑΙΘ 207 / Νέα Ελληνικά (Α) ΑΙΘ 206 / Αρχαία Ελληνικά (Α) ΔΑΚ 410Α / Ιστορία (Β)   ΑΙΘ 203 / Νέα Ελληνικά (Α) ΙΣΤ 414 / Ιστορία (Β)  
Σιαμπουλλή Κυριακή Α24   Α11 Α23   Α01 Σ5 ΙΣΤ   ***   Α41 ---   Α01 Σ5 ΙΣΤ Α24     Α11 Α11     Α23 Α23   *** Α02 Α23   Α01 Σ8 ΙΣΤ Α41   Α11       Α23 Α11   Α01 Σ8 ΙΣΤ Α02 ***
  ΑΙΘ 205 / Ιστορία (Α)   ΑΙΘ 201 / Νέα Ελληνικά (Α) ΑΙΘ 204 / Νέα Ελληνικά (Α)   ΑΙΘ ΠΡΟΒ / Ιστορία Προσ (Α)       ΑΙΘ 207 / Ιστορία (Α)     ΑΙΘ ΠΡΟΒ / Ιστορία Προσ (Α) ΑΙΘ 205 / Ιστορία (Α)     ΑΙΘ 201 / Νέα Ελληνικά (Α) ΑΙΘ 201 / Νέα Ελληνικά (Α)     ΑΙΘ 204 / Νέα Ελληνικά (Α) ΑΙΘ 204 / Νέα Ελληνικά (Α)     ΑΙΘ 104 / Ιστορία (Α) ΑΙΘ 204 / Νέα Ελληνικά (Α)   ΑΙΘ ΠΡΟΒ / Ιστορία Προσ (Α) ΑΙΘ 207 / Ιστορία (Α)   ΑΙΘ 201 / Νέα Ελληνικά (Α)       ΑΙΘ 204 / Νέα Ελληνικά (Α) ΑΙΘ 201 / Νέα Ελληνικά (Α)   ΙΣΤ 414 / Ιστορία Προσ (Α) ΑΙΘ 104 / Ιστορία (Α)  
Χατζήκυριακου Κωνσταντία Γ52 Στ Νέα Α22 Γ01 Σ1 ΑΡΧ Γ01 Σ1 ΑΡΧ Γ52   Γ52 *** Γ52 Στ Νέα Α43 Γ52 Γ52   Α22 ---   --- --- --- --- --- --- --- *** --- --- --- --- --- --- ---   Γ52 Γ52   Α43 Γ01 Σ1 ΑΡΧ Γ01 Σ1 ΑΡΧ --- ***
  ΑΙΘ ΠΡΟΒ / Νέα Ελληνικά (Γ) ΑΙΘ 203 / Αρχαία Ελληνικά (Α) ΤΕΧ 404 / Αρχαία κατ (Γ) ΤΕΧ 404 / Αρχαία κατ (Γ) ΑΙΘ 208 / Νέα Ελληνικά (Γ)   ΙΣΤ 414 / Νέα Ελληνικά (Γ)   ΑΙΘ ΠΡΟΒ / Νέα Ελληνικά (Γ) ΑΙΘ 102 / Αρχαία Ελληνικά (Α) ΑΙΘ 208 / Νέα Ελληνικά (Γ) ΑΙΘ 208 / Νέα Ελληνικά (Γ)   ΑΙΘ 203 / Αρχαία Ελληνικά (Α)                                     ΑΙΘ 208 / Νέα Ελληνικά (Γ) ΑΙΘ 208 / Νέα Ελληνικά (Γ)   ΑΙΘ 102 / Αρχαία Ελληνικά (Α) Η/Υ 417 / Αρχαία κατ (Γ) Η/Υ 417 / Αρχαία κατ (Γ)    
Μαργώνης Ιωάννης A31 Στ Ιστ   Γ61   Α21 Α21   *** Γ61   ---     Α21         Α31   Γ61 Γ61 Α21 ***       Α01 Σ8 ΙΣΤ κκ   Α21 Γ61   Γ61 Γ61 A31 Στ Νέα     Α01 Σ8 ΙΣΤ κκ Α31 ***
  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1 / Ιστορία (Α)   ΑΙΘ 105 / Ιστορία κατ (Γ)   ΑΙΘ 202 / Νέα Ελληνικά (Α) ΑΙΘ 202 / Νέα Ελληνικά (Α)     ΙΣΤ 414 / Ιστορία κατ (Γ)         ΑΙΘ 202 / Νέα Ελληνικά (Α)         ΑΙΘ 206 / Ιστορία (Α)   ΙΣΤ 414 / Ιστορία κατ (Γ) ΙΣΤ 414 / Ιστορία κατ (Γ) ΑΙΘ 202 / Νέα Ελληνικά (Α)         ΤΕΧΝ 402 / Ιστορία (Α)   ΑΙΘ 204 / Νέα Ελληνικά (Α) ΙΣΤ 414 / Ιστορία κατ (Γ)   ΔΑΚ 411Β / Ιστορία κατ (Γ) ΔΑΚ 411Β / Ιστορία κατ (Γ) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1 / Νέα Ελληνικά (Α)     ΤΕΧΝ 403 / Ιστορία (Α) ΑΙΘ 206 / Ιστορία (Α)  
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ               ***                               ***                               ***
                                                                                 
Κυριάκου Κυριακή     Γ31 Γ31 Β33   Γ51 ***     Γ31   Γ51   Β33     ---   Β33 Β33   Γ31 ***   Γ31   Γ51   Β33     Β33     Β33 Γ31 Γ31   ***
      ΑΙΘ 108 / Μαθηματικά κατ (Γ) ΑΙΘ 108 / Μαθηματικά κατ (Γ) Η/Υ 417 / Μαθηματικά κατ (Β)   Η/Υ 418 / Μαθηματικά (Γ)       ΑΙΘ 106 / Μαθηματικά κατ (Γ)   ΑΙΘ 206 / Μαθηματικά (Γ)   ΜΑΘ 415 / Μαθηματικά κατ (Β)         ΑΙΘ 106 / Μαθηματικά κατ (Β) ΑΙΘ 106 / Μαθηματικά κατ (Β)   ΑΙΘ 104 / Μαθηματικά κατ (Γ)     ΑΙΘ 202 / Μαθηματικά κατ (Γ)   ΑΙΘ 101 / Μαθηματικά (Γ)   ΜΑΘ 415 / Μαθηματικά κατ (Β)     ΑΙΘ 203 / Μαθηματικά κατ (Β)     ΜΑΘ 415 / Μαθηματικά κατ (Β) ΜΑΘ 415 / Μαθηματικά κατ (Γ) ΜΑΘ 415 / Μαθηματικά κατ (Γ)    
Ανδρονίκου Γιώργος Γ61       Α02 Σ6 ΜΑΘ Γ33 Γ33 ***     Γ01 Γ33 Α02 Σ6 ΜΑΘ         ---     Γ01 Α02 Σ1 ΜΑΘ Γ61 *** Γ33     Γ33 Α02 Σ1 ΜΑΘ Γ61       Γ33 Α02 Σ6 ΜΑΘ     Γ33 Γ01 ***
  ΑΙΘ 203 / Μαθηματικά (Γ)       ΔΑΚ 411Α / Μαθηματικά Προσ (Α) ΑΙΘ 108 / Μαθηματικά κατ (Γ) ΑΙΘ 108 / Μαθηματικά κατ (Γ)       ΔΑΚ 410Β / Μαθηματικά (Γ) ΑΙΘ 204 / Μαθηματικά κατ (Γ) ΜΑΘ 415 / Μαθηματικά Προσ (Α)               ΑΙΘ 105 / Μαθηματικά (Γ) ΑΙΘ 105 / Μαθηματικά Προσ (Α) ΑΙΘ 105 / Μαθηματικά (Γ)   ΑΙΘ 201 / Μαθηματικά κατ (Γ)     ΜΑΘ 415 / Μαθηματικά κατ (Γ) ΑΙΘ 202 / Μαθηματικά Προσ (Α) ΑΙΘ 107 / Μαθηματικά (Γ)       ΜΑΘ 415 / Μαθηματικά κατ (Γ) Η/Υ 409 / Μαθηματικά Προσ (Α)     ΑΙΘ 101 / Μαθηματικά κατ (Γ) ΑΙΘ 207 / Μαθηματικά (Γ)  
Γεωργίου Κλεανθία Γ51 Στ Μαθ Β02 ΜΑΘ κατ   Β41 Β41     ***   Β41 Β41   ΒΣ1 ΜΑΘ ΒΣ1 ΜΑΘ Β01     --- Β41   Β02 ΜΑΘ κατ Β03 ΜΑΘ κκ   *** ΒΣ1 ΜΑΘ ΒΣ1 ΜΑΘ Β03 ΜΑΘ κκ   Β01   Β41   Β41   Β02 ΜΑΘ κατ Β01 Β03 ΜΑΘ κκ     ***
  ΑΙΘ 208 / Μαθηματικά (Γ) ΜΑΘ 415 / Μαθηματικά κατ (Β)   ΑΙΘ 207 / Μαθηματικά κατ (Β) ΑΙΘ 207 / Μαθηματικά κατ (Β)         ΑΙΘ 107 / Μαθηματικά κατ (Β) ΑΙΘ 107 / Μαθηματικά κατ (Β)   ΑΙΘ 201 / Μαθηματικά κατ (Β) ΑΙΘ 201 / Μαθηματικά κατ (Β) ΑΙΘ 208 / Μαθηματικά (Β)       ΑΙΘ 108 / Μαθηματικά κατ (Β)   Η/Υ 418 / Μαθηματικά κατ (Β) ΤΕΧΝ 402 / Μαθηματικά (Β)     ΜΑΘ 415 / Μαθηματικά κατ (Β) ΜΑΘ 415 / Μαθηματικά κατ (Β) ΑΙΘ ΟΙΚ-ΑΓ / Μαθηματικά (Β)   ΑΙΘ 206 / Μαθηματικά (Β)   ΑΙΘ 107 / Μαθηματικά κατ (Β)   ΑΙΘ 102 / Μαθηματικά κατ (Β)   ΤΕΧ 405 / Μαθηματικά κατ (Β) ΑΙΘ 107 / Μαθηματικά (Β) ΑΙΘ 103 / Μαθηματικά (Β)      
Γερμανός Νικόλαος   Α43 Α01 Σ1 ΜΑΘ κκ Β32       ***   Α01 Σ1 ΜΑΘ κκ Β32           Β32 ---   Β32 Α43     ***     Α01 Σ1 ΜΑΘ κκ Β32     Β32   Β32   Α43         ***
    ΑΙΘ 102 / Μαθηματικά (Α) ΜΑΘ 415 / Μαθηματικά (Α) ΑΙΘ 201 / Μαθηματικά κατ (Β)           ΔΑΚ 411Α / Μαθηματικά (Α) ΑΙΘ 102 / Μαθηματικά κατ (Β)           ΜΑΘ 415 / Μαθηματικά κατ (Β)     ΜΑΘ 415 / Μαθηματικά κατ (Β) ΑΙΘ 102 / Μαθηματικά (Α)           ΜΟΥΣ 412 / Μαθηματικά (Α) Η/Υ 409 / Μαθηματικά κατ (Β)     ΑΙΘ 205 / Μαθηματικά κατ (Β)   ΑΙΘ 106 / Μαθηματικά κατ (Β)   ΜΑΘ 415 / Μαθηματικά (Α)          
Στυλιανίδη Μαρίνα   Β02 ΜΑΘ κκ    Β51 Γ41   Α23 ***   Α23 Β02 Στ Μαθ Γ41     Β51   Α23 --- Γ41 Γ41 Β02 ΜΑΘ κκ      *** Γ41   Β51 Στ Μαθ Β51 Α23       Γ41   Β02 ΜΑΘ κκ      Α23 Γ41 ***
    ΤΕΧ 405 / Μαθηματικά (Β)   ΑΙΘ 101 / Μαθηματικά (Α) ΑΙΘ 101 / Μαθηματικά κατ (Γ)   ΑΙΘ 204 / Μαθηματικά Προσ (Α)     ΑΙΘ 204 / Μαθηματικά Προσ (Α) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1 / Μαθηματικά (Β) ΑΙΘ 201 / Μαθηματικά κατ (Γ)     ΑΙΘ 201 / Μαθηματικά (Α)   ΑΙΘ 204 / Μαθηματικά Προσ (Α)   ΑΙΘ 104 / Μαθηματικά κατ (Γ) ΑΙΘ 104 / Μαθηματικά κατ (Γ) ΑΙΘ 103 / Μαθηματικά (Β)       Η/Υ 409 / Μαθηματικά κατ (Γ)   ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1 / Μαθηματικά (Β) ΑΙΘ 104 / Μαθηματικά (Α) ΑΙΘ 204 / Μαθηματικά Προσ (Α)       ΜΑΘ 415 / Μαθηματικά κατ (Γ)   ΔΑΚ 410Β / Μαθηματικά (Β)     ΑΙΘ 204 / Μαθηματικά Προσ (Α) ΜΑΘ 415 / Μαθηματικά κατ (Γ)  
Γεωργίου Γεωργία       Β31 Α02 Σ6 ΜΑΘ κκ   Α31 *** Β31   Α31 Β52 Α02 Σ6 ΜΑΘ κκ       Α31 --- Β52     Β31 Β31 ***     Β31 Β52 Α31   Β31   Β31   Α02 Σ6 ΜΑΘ κκ A31 Στ Μαθ   Α31   ***
        ΑΙΘ 107 / Μαθηματικά κατ (Β) ΑΙΘ 103 / Μαθηματικά (Α)   ΑΙΘ 206 / Μαθηματικά Προσ (Α)   ΑΙΘ 206 / Μαθηματικά κατ (Β)   ΑΙΘ 206 / Μαθηματικά Προσ (Α) ΑΙΘ 206 / Μαθηματικά (Β) ΑΙΘ 104 / Μαθηματικά (Α)       ΑΙΘ 206 / Μαθηματικά Προσ (Α)   ΑΙΘ 110 / Μαθηματικά (Β)     ΜΑΘ 415 / Μαθηματικά κατ (Β) ΜΑΘ 415 / Μαθηματικά κατ (Β)       ΑΙΘ 202 / Μαθηματικά κατ (Β) ΑΙΘ 205 / Μαθηματικά (Β) ΜΑΘ 415 / Μαθηματικά Προσ (Α)   ΑΙΘ 204 / Μαθηματικά κατ (Β)   ΑΙΘ 107 / Μαθηματικά κατ (Β)   ΔΑΚ 411Α / Μαθηματικά (Α) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1 / Μαθηματικά Προσ (Α)   ΑΙΘ 206 / Μαθηματικά Προσ (Α)    
Παπαβασιλείου Καρολίνα Α22 Α11   Γ32 Γ32     *** Α42   Γ32 Α22   Γ32       --- Α42 Α22 Α11   Γ32 ***     Α22   Α11       Γ32 Α42   Α43 Στ Μαθ Γ32   Α22 ***
  ΜΑΘ 415 / Μαθηματικά Προσ (Α) ΑΙΘ 201 / Μαθηματικά (Α)   ΜΑΘ 415 / Μαθηματικά κατ (Γ) ΜΑΘ 415 / Μαθηματικά κατ (Γ)       ΑΙΘ 103 / Μαθηματικά (Α)   ΑΙΘ 207 / Μαθηματικά κατ (Γ) ΑΙΘ 203 / Μαθηματικά Προσ (Α)   Η/Υ 418 / Μαθηματικά κατ (Γ)         ΜΑΘ 415 / Μαθηματικά (Α) ΑΙΘ 203 / Μαθηματικά Προσ (Α) ΜΑΘ 415 / Μαθηματικά (Α)   ΑΙΘ 106 / Μαθηματικά κατ (Γ)       ΑΙΘ 203 / Μαθηματικά Προσ (Α)   ΑΙΘ 201 / Μαθηματικά (Α)       ΑΙΘ 202 / Μαθηματικά κατ (Γ) ΑΙΘ 103 / Μαθηματικά (Α)   ΤΕΧΝ 402 / Μαθηματικά (Α) ΑΙΘ 108 / Μαθηματικά κατ (Γ)   ΑΙΘ 203 / Μαθηματικά Προσ (Α)  
Παπαδοπούλου Έβελυν Α21   Β03 Σ2 ΜΑΘ Β03 Σ2 ΜΑΘ Α41 Στ Μαθ     *** Β03 Σ2 ΜΑΘ Β03 Σ2 ΜΑΘ     Α21         ---   Α21   Β03 ΜΑΘ κατ Α41 *** Α41   Β03 ΜΑΘ κατ Α21     Α41 Στ Μαθ       Α41   Β03 ΜΑΘ κατ   Α21 ***
  ΑΙΘ 202 / Μαθηματικά Προσ (Α)   ΑΙΘ 102 / Μαθηματικά κατ (Β) ΑΙΘ 102 / Μαθηματικά κατ (Β) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1 / Μαθηματικά (Α)       ΜΑΘ 415 / Μαθηματικά κατ (Β) ΜΑΘ 415 / Μαθηματικά κατ (Β)     ΑΙΘ 202 / Μαθηματικά Προσ (Α)             ΑΙΘ 202 / Μαθηματικά Προσ (Α)   ΑΙΘ 107 / Μαθηματικά κατ (Β) ΑΙΘ 207 / Μαθηματικά (Α)   ΑΙΘ 207 / Μαθηματικά (Α)   ΑΙΘ 102 / Μαθηματικά κατ (Β) ΑΙΘ 202 / Μαθηματικά Προσ (Α)     ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1 / Μαθηματικά (Α)       ΑΙΘ 207 / Μαθηματικά (Α)   ΑΙΘ 203 / Μαθηματικά κατ (Β)   ΑΙΘ 202 / Μαθηματικά Προσ (Α)  
Ευαγόρου Αναστάσης     Α01 Σ1 ΜΑΘ Γ34 Γ34   Γ02 ΜΑΘ κκ ***   Α01 Σ1 ΜΑΘ Γ34 Γ34   Γ52       --- Α01 Σ2 ΜΑΘ      Γ34   ***   Γ52 Α01 Σ1 ΜΑΘ Γ02 ΜΑΘ κκ   Γ52 Στ Μαθ Γ34   Α01 Σ2 ΜΑΘ  Γ34     Γ52 Γ02 ΜΑΘ κκ   ***
      ΑΙΘ 204 / Μαθηματικά Προσ (Α) ΑΙΘ 106 / Μαθηματικά κατ (Γ) ΑΙΘ 106 / Μαθηματικά κατ (Γ)   ΤΕΧΝ 402 / Μαθηματικά (Γ)     ΑΙΘ 104 / Μαθηματικά Προσ (Α) ΜΑΘ 415 / Μαθηματικά κατ (Γ) ΜΑΘ 415 / Μαθηματικά κατ (Γ)   ΜΑΘ 415 / Μαθηματικά (Γ)         ΑΙΘ 106 / Μαθηματικά Προσ (Α)     ΑΙΘ 203 / Μαθηματικά κατ (Γ)       ΑΙΘ 207 / Μαθηματικά (Γ) ΜΑΘ 415 / Μαθηματικά Προσ (Α) ΤΕΧ 405 / Μαθηματικά (Γ)   ΤΕΧ 404 / Μαθηματικά (Γ) ΜΑΘ 415 / Μαθηματικά κατ (Γ)   ΜΟΥΣ 412 / Μαθηματικά Προσ (Α) Η/Υ 418 / Μαθηματικά κατ (Γ)     ΑΙΘ 208 / Μαθηματικά (Γ) ΤΕΧΝ 402 / Μαθηματικά (Γ)    
ΦΥΣΙΚΟΙ               ***                               ***                               ***
                                                                                 
Παπαμηνά Μαρία     Γ02 Σ2 ΦΥΣ Γ02 Σ2 ΦΥΣ   Α02 Σ2 ΦΥΣ κκ Α24 *** ΓΣ2  ΦΥΣ1 ΓΣ2  ΦΥΣ1 Α42                 Α02 Σ2 ΦΥΣ κκ Γ02 Σ2 ΦΥΣ Γ02 Σ2 ΦΥΣ   *** Α24 Α24     ΓΣ2  ΦΥΣ1 ΓΣ2  ΦΥΣ1     ---   ΓΦΥΣ Σ2_1 Γ02 ΦΥΣ κατ   Α24 Α42 ***
      ΦΥΣ 408 / Φυσική κατ (Γ) ΦΥΣ 408 / Φυσική κατ (Γ)   ΤΕΧΝ 402 / Φυσική (Α) ΑΙΘ 205 / Φυσική Προσ (Α)   ΦΥΣ 408 / Φυσική κατ (Γ) ΦΥΣ 408 / Φυσική κατ (Γ) ΑΙΘ 103 / Φυσική (Α)                 Η/Υ 409 / Φυσική (Α) ΑΙΘ 108 / Φυσική κατ (Γ) ΑΙΘ 108 / Φυσική κατ (Γ)     ΑΙΘ 205 / Φυσική Προσ (Α) ΑΙΘ 205 / Φυσική Προσ (Α)     Η/Υ 409 / Φυσική κατ (Γ) Η/Υ 409 / Φυσική κατ (Γ)         ΦΥΣ 408 / Φυσική κατ (Γ) ΦΥΣ 408 / Φυσική κατ (Γ)   ΦΥΣ 408 / Φυσική Προσ (Α) ΦΥΣ 408 / Φυσική (Α)  
Χατζηαγαπίου Μαριέττα Γ51       Β03 Σ1 ΦΥΣ Β03 ΦΥΣ κατ   ***     Β03 Σ1 ΦΥΣ   ΒΣ1 ΦΥΣ ΒΣ1 ΦΥΣ ΓΣ3  ΦΥΣ       ΒΦΥΣ Σ1 ΓΣ3  ΦΥΣ ΓΣ3  ΦΥΣ     *** ΒΣ1 ΦΥΣ ΒΣ1 ΦΥΣ   Β03 Σ1 ΦΥΣ Β03 Σ1 ΦΥΣ       ---   ΓΦΥΣ Σ3 ΓΣ3  ΦΥΣ Γ61     ***
  ΦΥΣ 407 / Φυσική (Γ)       ΦΥΣ 408 / Φυσική κατ (Β) ΦΥΣ 408 / Φυσική κατ (Β)         ΦΥΣ 408 / Φυσική κατ (Β)   ΦΥΣ 408 / Φυσική κατ (Β) ΦΥΣ 408 / Φυσική κατ (Β) ΦΥΣ 408 / Φυσική κατ (Γ)       ΑΙΘ 205 / Φυσική κατ (Β) ΦΥΣ 408 / Φυσική κατ (Γ) ΦΥΣ 408 / Φυσική κατ (Γ)       ΦΥΣ 408 / Φυσική κατ (Β) ΦΥΣ 408 / Φυσική κατ (Β)   ΦΥΣ 407 / Φυσική κατ (Β) ΦΥΣ 407 / Φυσική κατ (Β)           ΑΙΘ 106 / Φυσική κατ (Γ) ΑΙΘ 106 / Φυσική κατ (Γ) ΑΙΘ 204 / Φυσική (Γ)      
Κοντογιαννάτος Ιωάννης   ΓΣΙ ΦΥΣ2       Α02 Σ2 ΦΥΣ Α21 *** Α21   Β02 ΦΥΣ κκ Α11         ΓΣΙ ΦΥΣ2 ΓΣΙ ΦΥΣ2   Α02 Σ2 ΦΥΣ Α02 Σ4 ΦΥΣ   Β41 ***   Α21 ΦΧ Φ ΓΣΙ ΦΥΣ2   Α21 ΧΦ Φ Α02 Σ4 ΦΥΣ     --- Α21 ΓΦΥΣ Σ1_2   Α11 ΦΧ Φ Α11 ΧΦ Φ   ***
    ΑΙΘ 104 / Φυσική κατ (Γ)       ΑΙΘ 110 / Φυσική Προσ (Α) ΦΥΣ 408 / Φυσική Προσ (Α)   ΑΙΘ 202 / Φυσική Προσ (Α)   ΒΙΟ 401 / Φυσική (Β) ΦΥΣ 408 / Φυσική (Α)         ΦΥΣ 407 / Φυσική κατ (Γ) ΦΥΣ 407 / Φυσική κατ (Γ)   ΦΥΣ 407 / Φυσική Προσ (Α) ΦΥΣ 407 / Φυσική Προσ (Α)   Η/Υ 409 / Φυσική (Β)     ΦΥΣ 407 / Φυσική Προσ (Α) ΦΥΣ 407 / Φυσική κατ (Γ)   ΦΥΣ 408 / Φυσική Προσ (Α) ΦΥΣ 408 / Φυσική Προσ (Α)       ΑΙΘ 202 / Φυσική Προσ (Α) ΑΙΘ 108 / Φυσική κατ (Γ)   ΦΥΣ 407 / Φυσική (Α) ΦΥΣ 407 / Φυσική (Α)    
Δουβαλάκης Απόστολος ΒΣ3 ΦΥΣ1 ΒΣ3 ΦΥΣ1   Β02 Σ1 ΦΥΣ Α41 ΧΦ Φ     ***   Β02 Σ1 ΦΥΣ Β02 ΦΥΣ κατ Α41 ΦΧ Φ   Α01 Σ6 ΦΥΣ κκ         ΒΦΥΣ Σ3_1 Α23   Α01 Σ6 ΦΥΣ κκ   ***     Β02 Σ1 ΦΥΣ Β02 Σ1 ΦΥΣ   Α23 Α23   --- ΒΣ3 ΦΥΣ1 ΒΣ3 ΦΥΣ1   Α23   Α41 ***
  ΦΥΣ 408 / Φυσική κατ (Β) ΦΥΣ 408 / Φυσική κατ (Β)   ΦΥΣ 407 / Φυσική κατ (Β) ΦΥΣ 407 / Φυσική (Α)         Η/Υ 417 / Φυσική κατ (Β) ΦΥΣ 407 / Φυσική κατ (Β) ΦΥΣ 407 / Φυσική (Α)   ΑΙΘ 102 / Φυσική (Α)         ΔΑΚ 411Β / Φυσική κατ (Β) ΑΙΘ 204 / Φυσική Προσ (Α)   ΑΙΘ 208 / Φυσική (Α)         ΑΙΘ 208 / Φυσική κατ (Β) ΑΙΘ 208 / Φυσική κατ (Β)   ΦΥΣ 407 / Φυσική Προσ (Α) ΦΥΣ 407 / Φυσική Προσ (Α)     ΑΙΘ 105 / Φυσική κατ (Β) ΑΙΘ 105 / Φυσική κατ (Β)   ΦΥΣ 408 / Φυσική Προσ (Α)   ΦΥΣ 407 / Φυσική (Α)  
Νεοφύτου Παύλος   Β51       Α01 Σ5 ΦΥΣ Α22 *** ΓΣ2  ΦΥΣ2 ΓΣ2  ΦΥΣ2 Α22   Α01 Σ5 ΦΥΣ Α01 Σ6 ΦΥΣ       Α22   Β01   Α01 Σ6 ΦΥΣ Α31 *** Α31 ΦΧ Φ     Α31 ΧΦ Φ ΓΣ2  ΦΥΣ2 ΓΣ2  ΦΥΣ2     --- Α22 ΧΦ Φ ΓΦΥΣ Σ2_2 Α22 ΦΧ Φ       ***
    ΑΙΘ 105 / Φυσική (Β)       ΑΙΘ 107 / Φυσική Προσ (Α) ΑΙΘ 203 / Φυσική Προσ (Α)   ΦΥΣ 407 / Φυσική κατ (Γ) ΦΥΣ 407 / Φυσική κατ (Γ) ΑΙΘ 203 / Φυσική Προσ (Α)   ΦΥΣ 407 / Φυσική Προσ (Α) ΦΥΣ 407 / Φυσική Προσ (Α)       ΑΙΘ 203 / Φυσική Προσ (Α)   ΑΙΘ 105 / Φυσική (Β)   ΦΥΣ 408 / Φυσική Προσ (Α) ΦΥΣ 408 / Φυσική (Α)   ΦΥΣ 407 / Φυσική (Α)     ΦΥΣ 408 / Φυσική (Α) ΑΙΘ 105 / Φυσική κατ (Γ) ΑΙΘ 105 / Φυσική κατ (Γ)       ΦΥΣ 408 / Φυσική Προσ (Α) ΑΙΘ 104 / Φυσική κατ (Γ) ΦΥΣ 407 / Φυσική Προσ (Α)        
Χριστοφόρου Νεκταρία ΒΣ3 ΦΥΣ2 ΒΣ3 ΦΥΣ2 Α43 ΦΧ Φ   Γ01 ΒΟ3 ΦΥΣ κκ   *** --- --- --- --- --- --- ---   Α43 Β52 ΒΦΥΣ Σ3_2     Α43 ΧΦ Φ   *** --- --- --- --- --- --- ---   --- ΒΣ3 ΦΥΣ2 ΒΣ3 ΦΥΣ2 Γ02 ΦΥΣ κκ   Γ52   ***
  ΑΙΘ 107 / Φυσική κατ (Β) ΑΙΘ 107 / Φυσική κατ (Β) ΦΥΣ 407 / Φυσική (Α)   ΑΙΘ 107 / Φυσική (Γ) ΑΙΘ 104 / Φυσική (Β)                     ΑΙΘ 102 / Φυσική (Α) ΑΙΘ 108 / Φυσική (Β) ΦΥΣ 407 / Φυσική κατ (Β)     ΦΥΣ 407 / Φυσική (Α)                       ΦΥΣ 407 / Φυσική κατ (Β) ΦΥΣ 407 / Φυσική κατ (Β) ΑΙΘ 105 / Φυσική (Γ)   ΑΙΘ 208 / Φυσική (Γ)    
ΧΗΜΙΚΟΙ               ***                               ***                               ***
                                                                                 
Ευριπίδου Γεώργιος ΒΣ3 ΧΗΜ ΒΣ3 ΧΗΜ     Α41 ΧΦ Χ     *** Α11   --- Α41 ΦΧ Χ     Α21       Α02 ΠΧ Χ       Α02 ΧΠ Χ ***   Α21 ΦΧ Χ     Α21 ΧΦ Χ Α41 Α02     ΒΣ3 ΧΗΜ ΒΣ3 ΧΗΜ   Α11 ΦΧ Χ Α11 ΧΦ Χ   ***
  ΧΗΜ 406 / Χημεία κα (Β) ΧΗΜ 406 / Χημεία κα (Β)     ΧΗΜ 406 / Χημεία (Α)       ΑΙΘ 201 / Χημεία (Α)     ΧΗΜ 406 / Χημεία (Α)     ΑΙΘ 202 / Χημεία (Α)       ΧΗΜ 406 / Χημεία (Α)       ΧΗΜ 406 / Χημεία (Α)     ΧΗΜ 406 / Χημεία (Α)     ΧΗΜ 406 / Χημεία (Α) ΧΗΜ 406 / Χημεία (Α) ΑΙΘ 110 / Χημεία (Α)     ΑΙΘ 101 / Χημεία κα (Β) ΑΙΘ 101 / Χημεία κα (Β)   ΧΗΜ 406 / Χημεία (Α) ΧΗΜ 406 / Χημεία (Α)    
Παφίτη Γεωργία     Α43 ΦΧ Χ Α01 ΧΤ Χ   ΒΣ2 ΧΗΜ ΒΣ2 ΧΗΜ *** ΓΣ2  ΧΗΜ ΓΣ2  ΧΗΜ ---   Α23   Α01     Α31     Α24 Α43 ΧΦ Χ   *** Α31 ΦΧ Χ   Α23 Α31 ΧΦ Χ ΓΣ2  ΧΗΜ ΓΣ2  ΧΗΜ     Α24   Α01 ΠΧ Χ   ΒΣ2 ΧΗΜ ΒΣ2 ΧΗΜ Α43 ***
      ΧΗΜ 406 / Χημεία (Α) ΧΗΜ 406 / Χημεία (Α)   ΧΗΜ 406 / Χημεία κα (Β) ΧΗΜ 406 / Χημεία κα (Β)   ΧΗΜ 406 / Χημεία κατ (Γ) ΧΗΜ 406 / Χημεία κατ (Γ)     ΑΙΘ 204 / Χημεία (Α)   ΑΙΘ 101 / Χημεία (Α)     ΑΙΘ 206 / Χημεία (Α)     ΑΙΘ 205 / Χημεία (Α) ΧΗΜ 406 / Χημεία (Α)     ΧΗΜ 406 / Χημεία (Α)   ΧΗΜ 406 / Χημεία (Α) ΧΗΜ 406 / Χημεία (Α) ΑΙΘ 104 / Χημεία κατ (Γ) ΑΙΘ 104 / Χημεία κατ (Γ)     ΧΗΜ 406 / Χημεία (Α)   ΧΗΜ 406 / Χημεία (Α)   ΑΙΘ 106 / Χημεία κα (Β) ΑΙΘ 106 / Χημεία κα (Β) ΒΙΟ 401 / Χημεία (Α)  
Στυλιανού Στέλλα --- --- --- --- --- --- --- *** --- --- --- --- --- --- ---   --- --- --- --- --- --- --- *** --- --- --- --- Α42 Α42     --- --- --- --- --- --- --- ***
                                                          ΑΙΘ 103 / Χημεία (Α) ΑΙΘ 103 / Χημεία (Α)                    
Ζαχαρίου Καλλιόπη --- --- --- --- --- --- --- *** --- --- --- --- --- --- ---   --- --- --- --- --- --- --- *** --- --- --- --- Α22         Α22 ΧΦ Χ   Α22 ΦΧ Χ --- --- --- ***
                                                          ΑΙΘ 203 / Χημεία (Α)         ΧΗΜ 406 / Χημεία (Α)   ΧΗΜ 406 / Χημεία (Α)        
ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ               ***                               ***                               ***
                                                                                 
Γεωργίου Ελένη --- --- --- ---   ΒΣ2 ΒΙΟΛ ΒΣ2 ΒΙΟΛ ***       Α02 ΒΣ1 ΒΙΟΛ2 ΒΣ1 ΒΙΟΛ2               Α31 Α42 *** ΒΣ1 ΒΙΟΛ2 ΒΣ1 ΒΙΟΛ2   Α23         --- --- --- --- ΒΣ2 ΒΙΟΛ ΒΣ2 ΒΙΟΛ   ***
            ΒΙΟ 401 / Βιολογία κατ (Β) ΒΙΟ 401 / Βιολογία κατ (Β)         ΒΙΟ 401 / Βιολογία (Α) ΒΙΟ 401 / Βιολογία κατ (Β) ΒΙΟ 401 / Βιολογία κατ (Β)               ΒΙΟ 401 / Βιολογία (Α) ΒΙΟ 401 / Βιολογία (Α)   ΑΙΘ 206 / Βιολογία κατ (Β) ΑΙΘ 206 / Βιολογία κατ (Β)   ΒΙΟ 401 / Βιολογία (Α)                 ΒΙΟ 401 / Βιολογία κατ (Β) ΒΙΟ 401 / Βιολογία κατ (Β)    
Μαραθεύτης Χρίστος   ΓΣ1 ΒΙΟΛ     Α01     *** ΓΣ2  ΒΙΟΛ ΓΣ2  ΒΙΟΛ         ΓΣ3  ΒΙΟΛ1   ΓΣ1 ΒΙΟΛ ΓΣ1 ΒΙΟΛ   ΓΣ3  ΒΙΟΛ1 ΓΣ3  ΒΙΟΛ1     ***     ΓΣ1 ΒΙΟΛ   ΓΣ2  ΒΙΟΛ ΓΣ2  ΒΙΟΛ Α24   Α21   Α11 ΓΣ3  ΒΙΟΛ1       ***
    ΑΙΘ 103 / Βιολογία κατ (Γ)     ΒΙΟ 401 / Βιολογία (Α)       ΒΙΟ 401 / Βιολογία κατ (Γ) ΒΙΟ 401 / Βιολογία κατ (Γ)         Η/Υ 418 / Βιολογία κατ (Γ)   ΒΙΟ 401 / Βιολογία κατ (Γ) ΒΙΟ 401 / Βιολογία κατ (Γ)   ΒΙΟ 401 / Βιολογία κατ (Γ) ΒΙΟ 401 / Βιολογία κατ (Γ)           ΒΙΟ 401 / Βιολογία κατ (Γ)   ΒΙΟ 401 / Βιολογία κατ (Γ) ΒΙΟ 401 / Βιολογία κατ (Γ) ΒΙΟ 401 / Βιολογία (Α)   ΒΙΟ 401 / Βιολογία (Α)   ΑΙΘ 102 / Βιολογία (Α) Η/Υ 418 / Βιολογία κατ (Γ)        
Παπαλουκά Χαρίκλεια ΒΣ3 ΒΙΟΛ ΒΣ3 ΒΙΟΛ Γ52 Στ Βιολ   Α22 Α41   ***         ΒΣ1 ΒΙΟΛ1 ΒΣ1 ΒΙΟΛ1 ΓΣ3  ΒΙΟΛ2       Γ52 Στ Βιολ ΓΣ3  ΒΙΟΛ2 ΓΣ3  ΒΙΟΛ2   Α43 *** ΒΣ1 ΒΙΟΛ1 ΒΣ1 ΒΙΟΛ1 --- --- --- --- ---     ΒΣ3 ΒΙΟΛ ΒΣ3 ΒΙΟΛ ΓΣ3  ΒΙΟΛ2 --- --- --- ***
  ΒΙΟ 401 / Βιολογία κατ (Β) ΒΙΟ 401 / Βιολογία κατ (Β) ΒΙΟ 401 / Βιολογία κατ (Γ)   ΑΙΘ 203 / Βιολογία (Α) ΑΙΘ 207 / Βιολογία (Α)             ΑΙΘ 108 / Βιολογία κατ (Β) ΑΙΘ 108 / Βιολογία κατ (Β) ΒΙΟ 401 / Βιολογία κατ (Γ)       ΒΙΟ 401 / Βιολογία κατ (Γ) ΔΑΚ 410Β / Βιολογία κατ (Γ) ΔΑΚ 410Β / Βιολογία κατ (Γ)   ΑΙΘ 102 / Βιολογία (Α)   ΒΙΟ 401 / Βιολογία κατ (Β) ΒΙΟ 401 / Βιολογία κατ (Β)               ΒΙΟ 401 / Βιολογία κατ (Β) ΒΙΟ 401 / Βιολογία κατ (Β) ΒΙΟ 401 / Βιολογία κατ (Γ)        
ΑΓΓΛΙΚΟΙ               ***                               ***                               ***
                                                                                 
Παπασάββα Μαρία Α41 Α01 Σ3 ΑΓΓ κκ   Β33   Γ02 Σ1 ΑΓΓ Α41 ***     Γ02 Σ1 ΑΓΓ ΒΣ2 ΑΓΓ κκ2 ΒΣ1 ΑΓΓ ΒΣ1 ΑΓΓ     ΒΣ2 ΑΓΓ κκ2   Γ02 Σ1 ΑΓΓ Γ02 Σ1 ΑΓΓ ΒΣ1 ΑΓΓ κατ     *** ΒΣ1 ΑΓΓ ΒΣ1 ΑΓΓ Γ02 ΑΓΓ κατ     Α01 Σ3 ΑΓΓ κκ Β33     --- Γ02 ΑΓΓ κατ Α41 Α41   ΒΣ1 ΑΓΓ κατ ***
  ΑΙΘ 207 / Αγγλικά Προσ (Α) ΑΙΘ 101 / Αγγλικά (Α)   ΑΙΘ 103 / Αγγλικά (Β)   Η/Υ 409 / Αγγλικά κατ (Γ) ΑΙΘ 207 / Αγγλικά Προσ (Α)       ΓΛ 416 / Αγγλικά κατ (Γ) Η/Υ 409 / Αγγλικά (Β) ΑΙΘ 101 / Αγγλικά κατ (Β) ΑΙΘ 101 / Αγγλικά κατ (Β)     ΑΙΘ 101 / Αγγλικά (Β)   ΑΙΘ 107 / Αγγλικά κατ (Γ) ΑΙΘ 107 / Αγγλικά κατ (Γ) ΑΙΘ 110 / Αγγλικά κατ (Β)       ΓΛ 416 / Αγγλικά κατ (Β) ΓΛ 416 / Αγγλικά κατ (Β) ΑΙΘ ΠΡΟΒ / Αγγλικά κατ (Γ)     ΜΟΥΣ 412 / Αγγλικά (Α) ΑΙΘ 202 / Αγγλικά (Β)       ΓΛ 416 / Αγγλικά κατ (Γ) ΑΙΘ 207 / Αγγλικά Προσ (Α) ΑΙΘ 207 / Αγγλικά Προσ (Α)   Η/Υ 417 / Αγγλικά κατ (Β)  
Κούτα Ελένη Β51   Γ01 Σ1 ΑΓΓ Γ01 Σ1 ΑΓΓ     Γ32 ***     Β51 ΒΣ2 ΑΓΓ κκ1 Γ01 Σ1 ΑΓΓ κατ   Β31   ΒΣ2 ΑΓΓ κκ1 Β51   Β31 ΒΣ1 ΑΓΓ κκ1 Γ32   ***       Γ01 Σ1 ΑΓΓ κατ Β51 Β51       --- Β51   Γ01 Σ1 ΑΓΓ Γ01 Σ1 ΑΓΓ ΒΣ1 ΑΓΓ κκ1 ***
  ΑΙΘ 105 / Αγγλικά κατ (Β)   ΑΙΘ 206 / Αγγλικά κατ (Γ) ΑΙΘ 206 / Αγγλικά κατ (Γ)     Η/Υ 409 / Αγγλικά (Γ)       ΑΙΘ 104 / Αγγλικά κατ (Β) ΓΛ 416 / Αγγλικά (Β) ΜΟΥΣ 412 / Αγγλικά κατ (Γ)   ΑΙΘ 106 / Αγγλικά (Β)   ΑΙΘ 208 / Αγγλικά (Β) Η/Υ 409 / Αγγλικά κατ (Β)   ΑΙΘ 201 / Αγγλικά (Β) ΓΛ 416 / Αγγλικά (Β) ΓΛ 416 / Αγγλικά (Γ)           ΑΙΘ 203 / Αγγλικά κατ (Γ) ΓΛ 416 / Αγγλικά κατ (Β) ΓΛ 416 / Αγγλικά κατ (Β)         ΑΙΘ 107 / Αγγλικά κατ (Β)   ΑΙΘ 110 / Αγγλικά κατ (Γ) ΑΙΘ 110 / Αγγλικά κατ (Γ) ΑΙΘ 103 / Αγγλικά (Β)  
Κωνσταντινίδη Γεωργία    Α01 Σ3 ΑΓΓ Γ52 Γ52   ΒΣ2 ΑΓΓ ΒΣ2 ΑΓΓ *** Γ52 Γ52 Στ Αγγλ   ΒΣ2 ΑΓΓ κατ Γ52       ΒΣ2 ΑΓΓ κατ   Α01 Σ2 ΑΓΓ   ΒΣ1 ΑΓΓ κκ2 Α21   *** Α21     Γ52 Γ52 Α01 Σ3 ΑΓΓ     Α01 Σ2 ΑΓΓ --- Γ52 Στ Αγγλ   ΒΣ2 ΑΓΓ ΒΣ2 ΑΓΓ ΒΣ1 ΑΓΓ κκ2 ***
    ΜΟΥΣ 412 / Αγγλικά Προσ (Α) ΑΙΘ 208 / Αγγλικά κατ (Γ) ΑΙΘ 208 / Αγγλικά κατ (Γ)   ΑΙΘ 208 / Αγγλικά κατ (Β) ΑΙΘ 208 / Αγγλικά κατ (Β)   ΑΙΘ 208 / Αγγλικά κατ (Γ) ΑΙΘ ΠΡΟΒ / Αγγλικά κατ (Γ)   ΑΙΘ 107 / Αγγλικά κατ (Β) ΑΙΘ 208 / Αγγλικά κατ (Γ)       ΑΙΘ 108 / Αγγλικά κατ (Β)   ΤΕΧ 404 / Αγγλικά Προσ (Α)   ΑΙΘ 202 / Αγγλικά (Β) ΑΙΘ 202 / Αγγλικά (Α)     ΑΙΘ 202 / Αγγλικά (Α)     ΑΙΘ 107 / Αγγλικά κατ (Γ) ΑΙΘ 107 / Αγγλικά κατ (Γ) ΑΙΘ 202 / Αγγλικά Προσ (Α)     ΑΙΘ 105 / Αγγλικά Προσ (Α)   ΑΙΘ ΠΡΟΒ / Αγγλικά κατ (Γ)   ΓΛ 416 / Αγγλικά κατ (Β) ΓΛ 416 / Αγγλικά κατ (Β) ΓΛ 416 / Αγγλικά (Β)  
Κυριακίδου Σταυρούλα Γ31   Β03 Σ2 ΑΓΓ Β03 Σ2 ΑΓΓ Γ51     *** Β03 Σ2 ΑΓΓ Β03 Σ2 ΑΓΓ Α02 Σ3 ΑΓΓ   ΓΣ1 ΑΓΓ κκ1   Γ51       Γ51 Γ51 Β03 Σ2 ΑΓΓ κατ Α02 Σ1 ΑΓΓ   *** Γ51   Γ02 ΑΓΓ κκ ΓΣ1 ΑΓΓ κκ1 Α02 Σ1 ΑΓΓ   Γ31     --- Γ02 ΑΓΓ κκ Α02 Σ3 ΑΓΓ Γ51   Β03 Σ2 ΑΓΓ κατ ***
  Η/Υ 409 / Αγγλικά (Γ)   ΓΛ 416 / Αγγλικά κατ (Β) ΓΛ 416 / Αγγλικά κατ (Β) ΑΙΘ 104 / Αγγλικά κατ (Γ)       ΑΙΘ 106 / Αγγλικά κατ (Β) ΑΙΘ 106 / Αγγλικά κατ (Β) ΤΕΧ 404 / Αγγλικά Προσ (Α)   ΑΙΘ 203 / Αγγλικά (Γ)   ΑΙΘ 203 / Αγγλικά κατ (Γ)       ΓΛ 416 / Αγγλικά κατ (Γ) ΓΛ 416 / Αγγλικά κατ (Γ) ΑΙΘ 207 / Αγγλικά κατ (Β) ΑΙΘ 110 / Αγγλικά Προσ (Α)     ΑΙΘ 107 / Αγγλικά κατ (Γ)   ΓΛ 416 / Αγγλικά (Γ) ΓΛ 416 / Αγγλικά (Γ) ΤΕΧ 404 / Αγγλικά Προσ (Α)   ΑΙΘ 108 / Αγγλικά (Γ)       ΜΟΥΣ 412 / Αγγλικά (Γ) ΓΛ 416 / Αγγλικά Προσ (Α) ΑΙΘ 102 / Αγγλικά κατ (Γ)   ΑΙΘ 105 / Αγγλικά κατ (Β)  
Αντωνιάδης Νικόλας Β01 Σ1 ΑΓΓ Β01 Σ1 ΑΓΓ   Β52 Α11 Α23   *** Β52   Α02 Σ3 ΑΓΓ κκ ΒO1 Σ1 ΑΓΓ κατ ΓΣ1 ΑΓΓ κκ2   Α22   ΒO1 Σ1 ΑΓΓ κατ Β01 Σ1 ΑΓΓ Α23   Β52 Β52   ***   Α22 Β52 ΓΣ1 ΑΓΓ κκ2     Β52   Β01 Σ1 ΑΓΓ ---   Α02 Σ3 ΑΓΓ κκ   Α43 Στ Αγγλ Α11 ***
  ΓΛ 416 / Αγγλικά κατ (Β) ΓΛ 416 / Αγγλικά κατ (Β)   Η/Υ 409 / Αγγλικά κατ (Β) ΑΙΘ 201 / Αγγλικά (Α) ΑΙΘ 204 / Αγγλικά (Α)     ΔΑΚ 411Α / Αγγλικά κατ (Β)   Η/Υ 409 / Αγγλικά (Α) ΑΙΘ 105 / Αγγλικά κατ (Β) ΑΙΘ 207 / Αγγλικά (Γ)   ΓΛ 416 / Αγγλικά (Α)   ΑΙΘ 207 / Αγγλικά κατ (Β) ΑΙΘ 207 / Αγγλικά κατ (Β) ΑΙΘ 101 / Αγγλικά (Α)   Η/Υ 409 / Αγγλικά κατ (Β) Η/Υ 409 / Αγγλικά κατ (Β)       ΑΙΘ 107 / Αγγλικά (Α) ΑΙΘ 105 / Αγγλικά κατ (Β) ΤΕΧ 404 / Αγγλικά (Γ)     ΓΛ 416 / Αγγλικά κατ (Β)   ΓΛ 416 / Αγγλικά κατ (Β)     ΔΑΚ 410Β / Αγγλικά (Α)   ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2 / Αγγλικά Προσ (Α) ΑΙΘ 201 / Αγγλικά (Α)  
Χατζηγεωργίου Αντιγόνη --- --- ---   Α24 Α31 Α43 *** --- --- --- --- ΓΣ1 ΑΓΓ κκ3 Α43     --- --- --- --- --- --- --- *** Α43 Α43   ΓΣ1 ΑΓΓ κκ3 Α24 Α31     --- --- --- --- --- --- --- ***
          ΑΙΘ 205 / Αγγλικά (Α) ΑΙΘ 206 / Αγγλικά (Α) ΑΙΘ 102 / Αγγλικά Προσ (Α)           ΤΕΧ 404 / Αγγλικά (Γ) ΓΛ 416 / Αγγλικά Προσ (Α)                     ΑΙΘ 102 / Αγγλικά Προσ (Α) ΑΙΘ 102 / Αγγλικά Προσ (Α)   ΑΙΘ 105 / Αγγλικά (Γ) ΑΙΘ 205 / Αγγλικά (Α) ΑΙΘ 206 / Αγγλικά (Α)                    
ΓΑΛΛΙΚΟΙ               ***                               ***                               ***
                                                                                 
Σωκράτους Μαρίνα   Α21   Α22   ΒΣ2 ΓΑΛ ΒΣ2 ΓΑΛ *** --- --- --- Α42     Α23 Α02     Α11     Α41   *** Α22     Α41     Α42   Α11 Α23   Α21 ΒΣ2 ΓΑΛ ΒΣ2 ΓΑΛ   ***
    ΑΙΘ 202 / Γαλλικά (Α)   ΑΙΘ 203 / Γαλλικά (Α)   ΓΛ 416 / Γαλλικά κατ (Β) ΓΛ 416 / Γαλλικά κατ (Β)         ΑΙΘ 103 / Γαλλικά (Α)     ΑΙΘ 204 / Γαλλικά (Α) ΓΛ 416 / Γαλλικά (Α)     ΑΙΘ 201 / Γαλλικά (Α)     ΑΙΘ 207 / Γαλλικά (Α)     ΑΙΘ 203 / Γαλλικά (Α)     ΑΙΘ 207 / Γαλλικά (Α)     ΑΙΘ 103 / Γαλλικά (Α)   ΑΙΘ 201 / Γαλλικά (Α) ΑΙΘ 204 / Γαλλικά (Α)   ΑΙΘ 202 / Γαλλικά (Α) ΑΙΘ 105 / Γαλλικά κατ (Β) ΤΕΧ 405 / Γαλλικά κατ (Β)    
Θεοδοσίου Βασιλική --- --- --- --- --- --- --- *** Α24 Α31 Α01 Α43 --- --- ---   --- --- --- --- --- --- --- *** --- --- --- --- --- --- ---       Α24 Α31   Α43 Α01 ***
                  ΑΙΘ 205 / Γαλλικά (Α) ΑΙΘ 206 / Γαλλικά (Α) ΑΙΘ 101 / Γαλλικά (Α) ΑΙΘ 102 / Γαλλικά (Α)                                             ΑΙΘ 205 / Γαλλικά (Α) ΑΙΘ 206 / Γαλλικά (Α)   ΑΙΘ 102 / Γαλλικά (Α) ΑΙΘ 101 / Γαλλικά (Α)  
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟΙ               ***                               ***                               ***
                                                                                 
Χριστοδούλου Ευανθία   ΓΣΙ  ΡΩΣ       ΒΣ2 ΡΩΣ ΒΣ2 ΡΩΣ *** ΓΣ2  ΡΩΣ ΓΣ2  ΡΩΣ     ΒΣ1 ΡΩΣ ΒΣ1 ΡΩΣ ΓΣ3  ΡΩΣ   ΓΣΙ  ΡΩΣ ΓΣΙ  ΡΩΣ   ΓΣ3  ΡΩΣ ΓΣ3  ΡΩΣ     *** ΒΣ1 ΡΩΣ ΒΣ1 ΡΩΣ ΓΣΙ  ΡΩΣ   ΓΣ2  ΡΩΣ ΓΣ2  ΡΩΣ           ΓΣ3  ΡΩΣ ΒΣ2 ΡΩΣ ΒΣ2 ΡΩΣ   ***
    ΔΑΚ 410Α / Ρωσικά κατ (Γ)       ΑΙΘ 105 / Ρωσικά κατ (Β) ΔΑΚ 410Α / Ρωσικά κατ (Β)   ΓΛ 416 / Ρωσικά κατ (Γ) ΓΛ 416 / Ρωσικά κατ (Γ)     ΓΛ 416 / Ρωσικά κατ (Β) ΑΙΘ 208 / Ρωσικά κατ (Β) ΑΙΘ 108 / Ρωσικά κατ (Γ)   ΓΛ 416 / Ρωσικά κατ (Γ) ΓΛ 416 / Ρωσικά κατ (Γ)   ΑΙΘ 101 / Ρωσικά κατ (Γ) ΑΙΘ 107 / Ρωσικά κατ (Γ)       ΑΙΘ 208 / Ρωσικά κατ (Β) ΑΙΘ 208 / Ρωσικά κατ (Β) ΑΙΘ 204 / Ρωσικά κατ (Γ)   ΑΙΘ 102 / Ρωσικά κατ (Γ) ΑΙΘ 102 / Ρωσικά κατ (Γ)           ΑΙΘ 108 / Ρωσικά κατ (Γ) ΑΙΘ 201 / Ρωσικά κατ (Β) ΑΙΘ 201 / Ρωσικά κατ (Β)    
Γεωργιάδου Σαπίν --- --- --- --- --- --- --- *** --- --- --- --- ΒΣ1 ΙΣΠ ΒΣ1 ΙΣΠ     --- --- --- --- --- --- --- *** ΒΣ1 ΙΣΠ ΒΣ1 ΙΣΠ --- --- --- --- ---   --- --- --- --- --- --- --- ***
                          ΣΤΟΥ 413 / Ισπανικά κατ (Β) ΣΤΟΥ 413 / Ισπανικά κατ (Β)                     ΜΟΥΣ 412 / Ισπανικά κατ (Β) ΜΟΥΣ 412 / Ισπανικά κατ (Β)                            
ΕΜΠΟΡΙΟΛΟΓΟΙ               ***                               ***                               ***
                                                                                 
Μιλτιάδου Ελένη   ΓΣ1 ΠΟΙΚ Α02 Σ5 ΟΙΚ κκ Γ52 Στ ΠΟικ   ΒΣ2 ΛΓΣΤ ΒΣ2 ΛΓΣΤ *** ΓΣ2  ΛΓΣΤ ΓΣ2  ΛΓΣΤ     Γ52 Στ ΠΟικ       ΓΣ1 ΠΟΙΚ ΓΣ1 ΠΟΙΚ       Γ52 Γ52 *** Γ52   ΓΣ1 ΠΟΙΚ   ΓΣ2  ΛΓΣΤ ΓΣ2  ΛΓΣΤ       ---     ΒΣ2 ΛΓΣΤ ΒΣ2 ΛΓΣΤ Γ52 ***
    ΔΑΚ 410Β / Πολιτ. Οικονομία κατ (Γ) ΔΑΚ 410Β / Οικονομικά (Α) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1 / Πολιτ. Οικονομία κατ (Γ)   ΔΑΚ 410Β / Λογιστική κατ (Β) ΔΑΚ 410Β / Λογιστική κατ (Β)   ΔΑΚ 410Β / Λογιστική κατ (Γ) ΔΑΚ 410Β / Λογιστική κατ (Γ)     ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1 / Πολιτ. Οικονομία κατ (Γ)       ΔΑΚ 410Β / Πολιτ. Οικονομία κατ (Γ) ΔΑΚ 410Β / Πολιτ. Οικονομία κατ (Γ)       ΔΑΚ 410Β / Πολιτ. Οικονομία κατ (Γ) ΔΑΚ 410Β / Πολιτ. Οικονομία κατ (Γ)   ΔΑΚ 410Β / Πολιτ. Οικονομία κατ (Γ)   ΔΑΚ 410Α / Πολιτ. Οικονομία κατ (Γ)   ΔΑΚ 410Β / Λογιστική κατ (Γ) ΔΑΚ 410Β / Λογιστική κατ (Γ)             ΔΑΚ 410Β / Λογιστική κατ (Β) ΔΑΚ 410Β / Λογιστική κατ (Β) ΔΑΚ 410Β / Πολιτ. Οικονομία κατ (Γ)  
Ανδρέου Μαρούλα Β52   Α21   Β03 Σ1 ΠΟΙΚ ΒΣ2 ΠΟΙΚ ΒΣ2 ΠΟΙΚ ***   A31 Στ Οικ Β03 Σ1 ΠΟΙΚ Α01 Σ7 ΟΙΚ κκ   Α31 Α31   Β52   Α41 Α31   Α41 Στ Οικ Β52 ***   Α41   Β03 Σ1 ΠΟΙΚ Β03 Σ1 ΠΟΙΚ Α41 Στ Οικ     Α41 Α11 Β52   ΒΣ2 ΠΟΙΚ ΒΣ2 ΠΟΙΚ   ***
  ΔΑΚ 410Α / Πολιτ. Οικονομία κατ (Β)   ΔΑΚ 410Α / Οικονομικά (Α)   ΔΑΚ 411Β / Πολιτ. Οικονομία κατ (Β) ΔΑΚ 411Β / Πολιτ. Οικονομία κατ (Β) ΔΑΚ 411Β / Πολιτ. Οικονομία κατ (Β)     ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1 / Οικονομικά Προσ (Α) ΔΑΚ 411Β / Πολιτ. Οικονομία κατ (Β) ΔΑΚ 411Β / Οικονομικά (Α)   ΔΑΚ 410Α / Οικονομικά Προσ (Α) ΔΑΚ 410Α / Οικονομικά Προσ (Α)   ΔΑΚ 410Α / Πολιτ. Οικονομία κατ (Β)   ΔΑΚ 411Α / Οικονομικά Προσ (Α) ΔΑΚ 411Α / Οικονομικά Προσ (Α)   ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1 / Οικονομικά Προσ (Α) ΑΙΘ 208 / Πολιτ. Οικονομία κατ (Β)     ΔΑΚ 410Β / Οικονομικά Προσ (Α)   ΔΑΚ 411Α / Πολιτ. Οικονομία κατ (Β) ΔΑΚ 411Α / Πολιτ. Οικονομία κατ (Β) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1 / Οικονομικά Προσ (Α)     ΔΑΚ 410Α / Οικονομικά Προσ (Α) ΔΑΚ 410Α / Οικονομικά (Α) ΔΑΚ 410Α / Πολιτ. Οικονομία κατ (Β)   ΔΑΚ 410Α / Πολιτ. Οικονομία κατ (Β) ΔΑΚ 410Α / Πολιτ. Οικονομία κατ (Β)    
Χατζηγεωργίου Αικατερίνη   ΓΣΙ  ΕΜΠ Α02 Σ5 ΟΙΚ Α43   ΒΣ2 ΟΡΓΕΠ ΒΣ2 ΟΡΓΕΠ ***   Α43 Στ Οικ Α43   ΒΣ1 ΕΜΠ ΒΣ1 ΕΜΠ     ΓΣΙ  ΕΜΠ ΓΣΙ  ΕΜΠ     Α02 Σ4 ΟΙΚ   Α22 *** ΒΣ1 ΕΜΠ ΒΣ1 ΕΜΠ ΓΣΙ  ΕΜΠ     Α02 Σ4 ΟΙΚ Α43     ---     ΒΣ2 ΟΡΓΕΠ ΒΣ2 ΟΡΓΕΠ   ***
    ΔΑΚ 411Β / Εμπορ-Marketing κατ (Γ) ΔΑΚ 411Α / Οικονομικά Προσ (Α) ΔΑΚ 411Α / Οικονομικά Προσ (Α)   ΔΑΚ 411Α / Οργάν. Γραφείου κατ (Β) ΔΑΚ 411Α / Οργάν. Γραφείου κατ (Β)     ΤΕΧΝ 403 / Οικονομικά Προσ (Α) ΔΑΚ 411Α / Οικονομικά Προσ (Α)   ΔΑΚ 411Α / Εμπορ-Marketing κατ (Β) ΔΑΚ 411Α / Εμπορ-Marketing κατ (Β)     ΔΑΚ 411Α / Εμπορ-Marketing κατ (Γ) ΔΑΚ 411Α / Εμπορ-Marketing κατ (Γ)     ΔΑΚ 411Α / Οικονομικά Προσ (Α)   ΑΙΘ 203 / Οικονομικά (Α)   ΔΑΚ 411Α / Εμπορ-Marketing κατ (Β) ΔΑΚ 411Α / Εμπορ-Marketing κατ (Β) ΔΑΚ 411Α / Εμπορ-Marketing κατ (Γ)     ΔΑΚ 411Α / Οικονομικά Προσ (Α) ΔΑΚ 411Α / Οικονομικά Προσ (Α)           ΔΑΚ 411Β / Οργάν. Γραφείου κατ (Β) ΔΑΚ 411Β / Οργάν. Γραφείου κατ (Β)    
Σταυρή Έλλη Α23   Γ02 Σ2 ΠΟΙΚ Γ02 Σ2 ΠΟΙΚ       *** ΓΣ2  ΟΡΓΕΠ ΓΣ2  ΟΡΓΕΠ     ΒΣ1 ΛΓΣΤ ΒΣ1 ΛΓΣΤ             Γ02 Σ2 ΠΟΙΚ Γ02 Σ2 ΠΟΙΚ Γ51 *** ΒΣ1 ΛΓΣΤ ΒΣ1 ΛΓΣΤ     ΓΣ2  ΟΡΓΕΠ ΓΣ2  ΟΡΓΕΠ Γ51     --- Γ51 Γ51     Α24 ***
  ΔΑΚ 411Β / Οικονομικά (Α)   ΔΑΚ 411Β / Πολιτ. Οικονομία κατ (Γ) ΔΑΚ 411Β / Πολιτ. Οικονομία κατ (Γ)         ΔΑΚ 411Β / Οργάν. Γραφείου κατ (Γ) ΔΑΚ 411Β / Οργάν. Γραφείου κατ (Γ)     ΔΑΚ 411Β / Λογιστική κατ (Β) ΔΑΚ 411Β / Λογιστική κατ (Β)             ΔΑΚ 411Β / Πολιτ. Οικονομία κατ (Γ) ΔΑΚ 411Β / Πολιτ. Οικονομία κατ (Γ) ΔΑΚ 411Β / Πολιτ. Οικονομία κατ (Γ)   ΔΑΚ 411Β / Λογιστική κατ (Β) ΔΑΚ 411Β / Λογιστική κατ (Β)     ΔΑΚ 411Β / Οργάν. Γραφείου κατ (Γ) ΔΑΚ 411Β / Οργάν. Γραφείου κατ (Γ) ΔΑΚ 411Β / Πολιτ. Οικονομία κατ (Γ)       ΔΑΚ 411Β / Πολιτ. Οικονομία κατ (Γ) ΔΑΚ 411Β / Πολιτ. Οικονομία κατ (Γ)     ΔΑΚ 411Β / Οικονομικά (Α)  
Χαραλάμπους Χριστιάνα --- --- --- Β02 Σ1 ΠΟΙΚ Β51 Α01 Σ5 ΟΙΚ   *** Β51 Β02 Σ1 ΠΟΙΚ   Α01 Σ7 ΟΙΚ Α01 Σ5 ΟΙΚ   Β41   --- --- ---   Β41 Β41 Β51 ***     Β02 Σ1 ΠΟΙΚ Β02 Σ1 ΠΟΙΚ Β41   Β51   --- --- --- --- --- --- --- ***
        ΔΑΚ 410Α / Πολιτ. Οικονομία κατ (Β) ΔΑΚ 410Α / Πολιτ. Οικονομία κατ (Β) ΔΑΚ 410Α / Οικονομικά Προσ (Α)     ΔΑΚ 410Α / Πολιτ. Οικονομία κατ (Β) ΔΑΚ 410Α / Πολιτ. Οικονομία κατ (Β)   ΔΑΚ 410Β / Οικονομικά Προσ (Α) ΔΑΚ 410Β / Οικονομικά Προσ (Α)   ΔΑΚ 410Β / Πολιτ. Οικονομία κατ (Β)           ΔΑΚ 410Α / Πολιτ. Οικονομία κατ (Β) ΔΑΚ 410Α / Πολιτ. Οικονομία κατ (Β) ΔΑΚ 411Α / Πολιτ. Οικονομία κατ (Β)       ΔΑΚ 410Β / Πολιτ. Οικονομία κατ (Β) ΔΑΚ 410Β / Πολιτ. Οικονομία κατ (Β) ΔΑΚ 410Α / Πολιτ. Οικονομία κατ (Β)   ΔΑΚ 410Β / Πολιτ. Οικονομία κατ (Β)                  
ΜΟΥΣΙΚΟΙ               ***                               ***                               ***
                                                                                 
Νικολαΐδου Ευαγγελία --- --- --- --- --- --- --- *** --- --- --- --- --- --- ---   ΓΣΙ  ΜΟΥΣ ΓΣΙ  ΜΟΥΣ Β02 ΜΟΥΣ 1 Β02 ΜΟΥΣ 1 --- --- --- *** --- --- --- --- --- --- ---   --- --- --- --- --- --- --- ***
                                  ΜΟΥΣ 412 / Μουσική 6 κατ (Γ) ΜΟΥΣ 412 / Μουσική 6 κατ (Γ) ΜΟΥΣ 412 / Μουσική κατ (Β) ΜΟΥΣ 412 / Μουσική κατ (Β)                                        
Φυλακτού Γεωργία --- --- --- --- --- --- --- *** --- --- --- --- --- --- ---   Α01 ΜΟΥΣ 1 Α01 ΜΟΥΣ 1   Α01 ΜΟΥΣ 1 --- --- --- *** Α01 ΜΟΥΣ 2 Α01 ΜΟΥΣ 2 ΓΣΙ  ΜΟΥΣ     Β02 ΜΟΥΣ 1 Β02 ΜΟΥΣ 2   --- --- --- --- --- --- --- ***
                                  ΣΤΟΥ 413 / Μουσική (Α) ΣΤΟΥ 413 / Μουσική (Α)   ΣΤΟΥ 413 / Μουσική (Α)         ΣΤΟΥ 413 / Μουσική (Α) ΣΤΟΥ 413 / Μουσική (Α) ΣΤΟΥ 413 / Μουσική 6 κατ (Γ)     ΑΙΘ ΠΡΟΒ / Μουσική κατ (Β) ΑΙΘ ΠΡΟΒ / Μουσική κατ (Β)                  
Τερπίζης Σωκράτης --- --- --- --- --- --- --- *** --- --- --- --- --- --- ---   Α01 ΜΟΥΣ 2 Α01 ΜΟΥΣ 2   Α01 ΜΟΥΣ 2       *** Α01 ΜΟΥΣ 1 Α01 ΜΟΥΣ 1       Β02 ΜΟΥΣ 2 Β02 ΜΟΥΣ 1   --- --- --- --- --- --- --- ***
                                  ΑΙΘ ΠΡΟΒ / Μουσική (Α) ΑΙΘ ΠΡΟΒ / Μουσική (Α)   ΑΙΘ ΠΡΟΒ / Μουσική (Α)         ΑΙΘ ΠΡΟΒ / Μουσική (Α) ΑΙΘ ΠΡΟΒ / Μουσική (Α)       ΣΤΟΥ 413 / Μουσική κατ (Β) ΣΤΟΥ 413 / Μουσική κατ (Β)                  
Χριστοφόρου Κωνσταντίνος   ΓΣΙ  ΜΟΥΣ   --- --- --- --- *** --- --- --- --- --- --- ---     Α21 Β02 ΜΟΥΣ 2 Β02 ΜΟΥΣ 2 --- --- --- *** --- --- --- --- --- --- ---   --- --- --- --- --- --- --- ***
    ΣΤΟΥ 413 / Μουσική 6 κατ (Γ)                               ΑΙΘ 202 / Μουσική (Α) ΣΤΟΥ 413 / Μουσική κατ (Β) ΤΕΧΝ 402 / Μουσική κατ (Β)                                        
Δημητρίου Ελένη               ***                               ***                               ***
                                                                                 
ΤΕΧΝΗ - ΑΡΧ. ΣΧΕΔΙΟ               ***                               ***                               ***
                                                                                 
Κυριάκου Ελπίδα --- --- --- --- --- --- --- *** --- --- --- --- --- --- ---   Α41 Α23 --- --- --- --- --- *** --- --- --- --- --- --- ---   --- --- --- --- --- --- --- ***
                                  ΤΕΧ 405 / Τέχνη (Α) ΤΕΧ 405 / Τέχνη (Α)                                            
Οικονόμου Γιάννος Α42   Α31     Γ61 Γ61 *** --- --- --- --- --- --- ---       Γ61 Γ61   Α22   *** --- --- --- --- --- --- ---   --- --- --- --- --- --- --- ***
  ΤΕΧ 405 / Τέχνη (Α)   ΤΕΧ 405 / Τέχνη (Α)     ΤΕΧ 405 / Θέματα Τέχνης κατ (Γ) ΤΕΧ 405 / Θέματα Τέχνης κατ (Γ)                       ΤΕΧ 405 / Θέματα Τέχνης κατ (Γ) ΤΕΧ 405 / Θέματα Τέχνης κατ (Γ)   ΤΕΧ 405 / Τέχνη (Α)                                    
Ιακωβίδης  Κωνσταντίνος --- --- --- --- --- --- --- ***   Α02 Α24   ΒΣ1 ΤΧΝ ΒΣ1 ΤΧΝ Α11   --- --- --- --- --- --- --- *** ΒΣ1 ΤΧΝ ΒΣ1 ΤΧΝ Α43 --- --- --- ---   --- --- --- --- --- --- --- ***
                    ΤΕΧ 405 / Τέχνη (Α) ΤΕΧ 405 / Τέχνη (Α)   ΤΕΧ 405 / Θέματα Τέχνης κατ (Β) ΤΕΧ 405 / Θέματα Τέχνης κατ (Β) ΤΕΧ 405 / Τέχνη (Α)                   ΤΕΧ 405 / Θέματα Τέχνης κατ (Β) ΤΕΧ 405 / Θέματα Τέχνης κατ (Β) ΤΕΧ 405 / Τέχνη (Α)                          
Ιερίδου  Άννα --- --- --- --- --- --- --- *** ΓΣ2  ΤΑΡΧΣ ΓΣ2  ΤΑΡΧΣ     ΒΣ1 ΤΑΡΧΣΧ ΒΣ1 ΤΑΡΧΣΧ     --- --- --- --- --- --- --- *** ΒΣ1 ΤΑΡΧΣΧ ΒΣ1 ΤΑΡΧΣΧ     ΓΣ2  ΤΑΡΧΣ ΓΣ2  ΤΑΡΧΣ     --- --- --- --- --- --- --- ***
                  ΑΙΘ 110 / Αρχιτ. Σχέδιο κατ (Γ) ΑΙΘ 110 / Αρχιτ. Σχέδιο κατ (Γ)     ΑΙΘ 110 / Αρχιτ. Σχέδιο κατ (Β) ΑΙΘ 110 / Αρχιτ. Σχέδιο κατ (Β)                     ΑΙΘ 110 / Αρχιτ. Σχέδιο κατ (Β) ΑΙΘ 110 / Αρχιτ. Σχέδιο κατ (Β)     ΑΙΘ 110 / Αρχιτ. Σχέδιο κατ (Γ) ΑΙΘ 110 / Αρχιτ. Σχέδιο κατ (Γ)                    
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ               ***                               ***                               ***
                                                                                 
Συμεωνίδης Δημήτρης     Α23 Α02 ΠΤ Π       ***     Α21 ΠΤ Π Α21 ΤΠ Π ΒΣ1 ΠΛΗ ΒΣ1 ΠΛΗ         Α02 ΠΧ Π       Α02 ΧΠ Π *** ΒΣ1 ΠΛΗ ΒΣ1 ΠΛΗ Α21 ΠΤ Π Α02 ΤΠ Π     Α21 ΤΠ Π   Α23             ***
      Η/Υ 417 / Πληροφορική (Α) Η/Υ 417 / Πληροφορική (Α)             Η/Υ 417 / Πληροφορική (Α) Η/Υ 417 / Πληροφορική (Α) Η/Υ 417 / Πληροφορική κατ (Β) Η/Υ 417 / Πληροφορική κατ (Β)         Η/Υ 417 / Πληροφορική (Α)       Η/Υ 417 / Πληροφορική (Α)   Η/Υ 417 / Πληροφορική κατ (Β) Η/Υ 417 / Πληροφορική κατ (Β) Η/Υ 417 / Πληροφορική (Α) Η/Υ 417 / Πληροφορική (Α)     Η/Υ 417 / Πληροφορική (Α)   Η/Υ 417 / Πληροφορική (Α)              
Τσιακκούρη Ελένη   ΓΣΙ  ΕΦΠΛ       Α22 ΤΠ Π   *** ΓΣ2  ΠΛΗ ΓΣ2  ΠΛΗ     Α22 ΠΤ Π       ΓΣΙ  ΕΦΠΛ ΓΣΙ  ΕΦΠΛ           ***     ΓΣΙ  ΕΦΠΛ   ΓΣ2  ΠΛΗ ΓΣ2  ΠΛΗ     Α22 ΠΤ Π       Α22 ΤΠ Π Γ52 Στ ΕφΠλ   ***
    Η/Υ 418 / Εφ.Πληροφορικής κατ (Γ)       Η/Υ 418 / Πληροφορική (Α)     Η/Υ 418 / Πληροφορική (Γ) Η/Υ 418 / Πληροφορική (Γ)     Η/Υ 418 / Πληροφορική (Α)       Η/Υ 418 / Εφ.Πληροφορικής κατ (Γ) Η/Υ 418 / Εφ.Πληροφορικής κατ (Γ)                 Η/Υ 418 / Εφ.Πληροφορικής κατ (Γ)   Η/Υ 418 / Πληροφορική (Γ) Η/Υ 418 / Πληροφορική (Γ)     Η/Υ 418 / Πληροφορική (Α)       Η/Υ 418 / Πληροφορική (Α) Η/Υ 418 / Εφ.Πληροφορικής κατ (Γ)    
Ζαχαριουδάκης Ελευθέριος   Α42       ΒΣ2 ΠΛΗ ΒΣ2 ΠΛΗ *** Α31 ΠΤ Π   Α41 ΠΤ Π Α31 ΤΠ Π     Α41 ΤΠ Π     Α41 ΤΠ Π   Α42 Α41 ΠΤ Π   Α01 ΤΠ Π ***   Α31 ΠΤ Π Α31 ΤΠ Π   Α43 ΠΤ Π Α43 ΤΠ Π     Α43 ΠΤ Π Α43 ΤΠ Π Α01 ΠΧ Π   ΒΣ2 ΠΛΗ ΒΣ2 ΠΛΗ   ***
    Η/Υ 417 / Πληροφορική (Α)       Η/Υ 417 / Πληροφορική κατ (Β) Η/Υ 417 / Πληροφορική κατ (Β)   Η/Υ 417 / Πληροφορική (Α)   Η/Υ 418 / Πληροφορική (Α) Η/Υ 418 / Πληροφορική (Α)     Η/Υ 417 / Πληροφορική (Α)     Η/Υ 417 / Πληροφορική (Α)   Η/Υ 417 / Πληροφορική (Α) Η/Υ 417 / Πληροφορική (Α)   Η/Υ 418 / Πληροφορική (Α)     Η/Υ 409 / Πληροφορική (Α) Η/Υ 409 / Πληροφορική (Α)   Η/Υ 417 / Πληροφορική (Α) Η/Υ 417 / Πληροφορική (Α)     Η/Υ 409 / Πληροφορική (Α) Η/Υ 409 / Πληροφορική (Α) Η/Υ 418 / Πληροφορική (Α)   Η/Υ 409 / Πληροφορική κατ (Β) Η/Υ 409 / Πληροφορική κατ (Β)    
Παύλου Τασούλα --- --- --- --- --- --- --- *** --- --- ---   Α11 ΠΤ Π Α11 ΤΠ Π Α24   --- --- --- --- --- --- --- *** Α11 ΠΤ Π Α11 ΤΠ Π   Α24 --- --- ---   --- --- --- --- --- --- --- ***
                          Η/Υ 409 / Πληροφορική (Α) Η/Υ 409 / Πληροφορική (Α) Η/Υ 409 / Πληροφορική (Α)                   Η/Υ 418 / Πληροφορική (Α) Η/Υ 418 / Πληροφορική (Α)   Η/Υ 418 / Πληροφορική (Α)                        
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ               ***                               ***                               ***
                                                                                 
Χριστοδουλίδης Γεώργιος ΒΣ3 ΤΧΝΛ ΒΣ3 ΤΧΝΛ   Α01 ΧΤ Τ Α23     ***     Α41 ΠΤ Τ   Α11 ΠΤ Τ Α11 ΤΠ Τ Α41 ΤΠ Τ     Α41 ΤΠ Τ Α24   Α41 ΠΤ Τ   Α01 ΤΠ Τ *** Α11 ΠΤ Τ Α11 ΤΠ Τ               ΒΣ3 ΤΧΝΛ ΒΣ3 ΤΧΝΛ   Α24   Α23 ***
  ΤΕΧΝ 402 / Τεχνολογία κατ (Β) ΤΕΧΝ 402 / Τεχνολογία κατ (Β)   ΤΕΧΝ 402 / Σχεδ. & Τεχνολογία (Α) ΤΕΧΝ 402 / Σχεδ. & Τεχνολογία (Α)           ΤΕΧΝ 402 / Σχεδ. & Τεχνολογία (Α)   ΤΕΧΝ 402 / Σχεδ. & Τεχνολογία (Α) ΤΕΧΝ 402 / Σχεδ. & Τεχνολογία (Α) ΤΕΧΝ 402 / Σχεδ. & Τεχνολογία (Α)     ΤΕΧΝ 402 / Σχεδ. & Τεχνολογία (Α) ΤΕΧΝ 402 / Σχεδ. & Τεχνολογία (Α)   ΤΕΧΝ 402 / Σχεδ. & Τεχνολογία (Α)   ΤΕΧΝ 402 / Σχεδ. & Τεχνολογία (Α)   ΤΕΧΝ 402 / Σχεδ. & Τεχνολογία (Α) ΤΕΧΝ 402 / Σχεδ. & Τεχνολογία (Α)               ΤΕΧΝ 403 / Τεχνολογία κατ (Β) ΤΕΧΝ 403 / Τεχνολογία κατ (Β)   ΤΕΧΝ 402 / Σχεδ. & Τεχνολογία (Α)   ΤΕΧΝ 402 / Σχεδ. & Τεχνολογία (Α)  
Βραχνός Γεώργιος --- --- --- --- --- --- --- *** ΓΣ2  ΤΧΝΛ ΓΣ2  ΤΧΝΛ Α21 ΠΤ Τ Α21 ΤΠ Τ   Α42     --- --- --- --- --- --- --- *** Α42   Α21 ΠΤ Τ   ΓΣ2  ΤΧΝΛ ΓΣ2  ΤΧΝΛ Α21 ΤΠ Τ   --- --- --- --- --- --- --- ***
                  ΤΕΧΝ 402 / Τεχνολογία κατ (Γ) ΤΕΧΝ 402 / Τεχνολογία κατ (Γ) ΤΕΧΝ 403 / Σχεδ. & Τεχνολογία (Α) ΤΕΧΝ 402 / Σχεδ. & Τεχνολογία (Α)   ΤΕΧΝ 403 / Σχεδ. & Τεχνολογία (Α)                     ΤΕΧΝ 403 / Σχεδ. & Τεχνολογία (Α)   ΤΕΧΝ 402 / Σχεδ. & Τεχνολογία (Α)   ΤΕΧΝ 402 / Τεχνολογία κατ (Γ) ΤΕΧΝ 402 / Τεχνολογία κατ (Γ) ΤΕΧΝ 403 / Σχεδ. & Τεχνολογία (Α)                  
Παφίτης  Ανδρέας --- --- --- --- --- --- --- *** --- --- --- --- --- --- ---   --- --- --- --- --- --- --- *** --- --- --- --- Α43 ΠΤ Τ Α43 ΤΠ Τ     Α43 ΠΤ Τ Α43 ΤΠ Τ --- --- --- --- --- ***
                                                          ΤΕΧΝ 403 / Σχεδ. & Τεχνολογία (Α) ΤΕΧΝ 403 / Σχεδ. & Τεχνολογία (Α)     ΤΕΧΝ 402 / Σχεδ. & Τεχνολογία (Α) ΤΕΧΝ 402 / Σχεδ. & Τεχνολογία (Α)            
ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ               ***                               ***                               ***
                                                                                 
Παπαϊωάννου Πωλίνα --- --- --- --- --- ΒΣ2 ΟΙΚ ΒΣ2 ΟΙΚ *** ΓΣ2 ΟΙΚ ΓΣ2 ΟΙΚ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- *** --- --- --- --- ΓΣ2 ΟΙΚ ΓΣ2 ΟΙΚ     --- --- --- --- ΒΣ2 ΟΙΚ ΒΣ2 ΟΙΚ   ***
            ΑΙΘ ΟΙΚ-ΑΓ / Οικογ. Αγωγή κα (Β)τ ΑΙΘ ΟΙΚ-ΑΓ / Οικογ. Αγωγή κα (Β)τ   ΑΙΘ ΟΙΚ-ΑΓ / Οικογ. Αγωγή κατ (Γ) ΑΙΘ ΟΙΚ-ΑΓ / Οικογ. Αγωγή κατ (Γ)                                     ΑΙΘ ΟΙΚ-ΑΓ / Οικογ. Αγωγή κατ (Γ) ΑΙΘ ΟΙΚ-ΑΓ / Οικογ. Αγωγή κατ (Γ)             ΑΙΘ ΟΙΚ-ΑΓ / Οικογ. Αγωγή κα (Β)τ ΑΙΘ ΟΙΚ-ΑΓ / Οικογ. Αγωγή κα (Β)τ    
ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ               ***                               ***                               ***
                                                                                 
Χαμπιαουρίδου Σύλβια     Βγ 33-02 Κ       Γ01 *** Α01   Γγ 51-61 Κ   --- --- ---       Γγ 31-32 Κ     Γ01 Γγ 33-34 Κ *** Γγ 31-32 Κ Γγ 33-34 Κ     Βγ 33-02 Κ                 Γγ 51-61 Κ   ***
      ΓΗΠ 4 / Φυσική Αγωγή Κορ (Β)       ΓΗΠ 1 / Φυσική Αγωγή Κορ (Γ)   ΓΗΠ 1 / Φυσική Αγωγή Κορ (Α)   ΓΗΠ 2 / Φυσική Αγωγή Κορ (Γ)               ΓΗΠ 1 / Φυσική Αγωγή Κορ (Γ)     ΓΗΠ 1 / Φυσική Αγωγή Κορ (Γ) ΓΗΠ 2 / Φυσική Αγωγή Κορ (Γ)   ΓΗΠ 1 / Φυσική Αγωγή Κορ (Γ) ΓΗΠ 2 / Φυσική Αγωγή Κορ (Γ)     ΓΗΠ 1 / Φυσική Αγωγή Κορ (Β)                 ΓΗΠ 1 / Φυσική Αγωγή Κορ (Γ)    
Τοουλιάς Χριστάκης     Βγ 31-51 Α Αγ 31-41 Α   Γ41-Γ52 Κ   ***   Βγ 31-51 Α   Αγ 23-24 Α Αγ 31-41 Α   Βγ 32-52 Α         Α11 Αγ 21-22 Κ   Γγ 33-34 Α ***   Γγ 33-34 Α     Βγ 32-52 Α   Γ41-Γ52 Κ       Αγ 21-22 Κ Βγ 32-52 Α Αγ 42-43 Α     ***
      ΓΗΠ 1 / Φυσική Αγωγή Αγο (Β) ΓΗΠ 1 / Φυσική Αγωγή Αγο (Α)   ΓΗΠ 1 / Φυσική Αγωγή Κορ (Γ)       ΓΗΠ 1 / Φυσική Αγωγή Αγο (Β)   ΓΗΠ 2 / Φυσική Αγωγή Αγο (Α) ΓΗΠ 2 / Φυσική Αγωγή Αγο (Α)   ΓΗΠ 2 / Φυσική Αγωγή Αγο (Β)         ΓΗΠ 1 / Φυσική Αγωγή Κορ (Α) ΓΗΠ 1 / Φυσική Αγωγή Κορ (Α)   ΓΗΠ 1 / Φυσική Αγωγή Αγο (Γ)     ΓΗΠ 1 / Φυσική Αγωγή Αγο (Γ)     ΜΟΥΣ 412 / Φυσική Αγωγή Αγο (Β)   ΓΗΠ 2 / Φυσική Αγωγή Κορ (Γ)       ΓΗΠ 2 / Φυσική Αγωγή Κορ (Α) ΓΗΠ 1 / Φυσική Αγωγή Αγο (Β) ΓΗΠ 2 / Φυσική Αγωγή Αγο (Α)      
Χριστοφόρου Χριστάκης --- --- Βγ 33-02 Α     Γγ 41-52 Α   *** Βγ 01-41 Α   Γγ 51-61 Α           --- --- Γγ 31-32 Α   Αγ 21-22 Α     *** Γγ 31-32 Α       Βγ 33-02 Α Βγ 01-41 Α Γγ 41-52 Α   --- --- Αγ 21-22 Α     Γγ 51-61 Α Βγ 01-41 Α ***
      ΓΗΠ 3 / Φυσική Αγωγή Αγο (Β)     ΓΗΠ 2 / Φυσική Αγωγή Αγο (Γ)     ΑΙΘ 105 / Φυσική Αγωγή Αγο (Β)   ΓΗΠ 1 / Φυσική Αγωγή Αγο (Γ)               ΓΗΠ 2 / Φυσική Αγωγή Αγο (Γ)   ΓΗΠ 2 / Φυσική Αγωγή Αγο (Α)       ΓΗΠ 2 / Φυσική Αγωγή Αγο (Γ)       ΓΗΠ 2 / Φυσική Αγωγή Αγο (Β) ΓΗΠ 1 / Φυσική Αγωγή Αγο (Β) ΓΗΠ 1 / Φυσική Αγωγή Αγο (Γ)       ΓΗΠ 1 / Φυσική Αγωγή Αγο (Α)     ΓΗΠ 2 / Φυσική Αγωγή Αγο (Γ) ΓΗΠ 1 / Φυσική Αγωγή Αγο (Β)  
Γιάγκου Ελένη     Βγ 31-51 Κ Αγ 31-41 Κ --- --- --- *** Βγ 01-41 Κ Βγ 31-51 Κ   Αγ 23-24 Κ Αγ 31-41 Κ   Βγ 32-52 Κ   --- --- --- --- --- --- --- *** --- --- --- --- Βγ 32-52 Κ Βγ 01-41 Κ     --- --- --- Βγ 32-52 Κ Αγ 42-43 Κ   Βγ 01-41 Κ ***
      ΓΗΠ 2 / Φυσική Αγωγή Κορ (Β) ΓΗΠ 2 / Φυσική Αγωγή Κορ (Α)         ΑΙΘ 107 / Φυσική Αγωγή Κορ (Β) ΓΗΠ 2 / Φυσική Αγωγή Κορ (Β)   ΓΗΠ 1 / Φυσική Αγωγή Κορ (Α) ΓΗΠ 1 / Φυσική Αγωγή Κορ (Α)   ΓΗΠ 1 / Φυσική Αγωγή Κορ (Β)                           ΑΙΘ 208 / Φυσική Αγωγή Κορ (Β) ΓΗΠ 2 / Φυσική Αγωγή Κορ (Β)           ΓΗΠ 2 / Φυσική Αγωγή Κορ (Β) ΓΗΠ 1 / Φυσική Αγωγή Κορ (Α)   ΓΗΠ 2 / Φυσική Αγωγή Κορ (Β)  
ΘΕΑΤΡΟ               ***                               ***                               ***
                                                                                 
Ηροδότου  Νιόβη --- --- --- --- --- ΒΣ2 ΘΕΑ ΒΣ2 ΘΕΑ *** --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- *** --- --- --- --- --- --- ---   --- --- --- --- ΒΣ2 ΘΕΑ ΒΣ2 ΘΕΑ   ***
            ΣΤΟΥ 413 / Θέατρο κατ (Β) ΣΤΟΥ 413 / Θέατρο κατ (Β)                                                           ΑΙΘ ΠΡΟΒ / Θέατρο κατ (Β) ΑΙΘ ΠΡΟΒ / Θέατρο κατ (Β)    
Χριστοδούλου  Θωμάς --- --- --- --- --- --- --- *** --- --- --- --- --- Γ61 Γ61   --- --- --- --- --- --- --- *** Γ61 Γ61 --- --- --- --- ---   --- --- --- --- --- --- --- ***
                            ΑΙΘ ΠΡΟΒ / Θέατρο κατ (Γ) ΑΙΘ ΠΡΟΒ / Θέατρο κατ (Γ)                   ΑΙΘ 108 / Θέατρο κατ (Γ) ΑΙΘ 108 / Θέατρο κατ (Γ)                            
ΣΕΑ               ***                               ***                               ***
                                                                                 
Τσαλούχου Αριάδνη               ***                               ***                               ***
                                                                                 
Βαρνάβα Χριστίνα               ***                               ***                               ***