Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο

2018-2019

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ
1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Μαρμαράς Ανδρέας Γ32
2 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Κασιώτη Χρυσή Γ61 
3 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Θεοδώρου Ανδρέας Β03 
4 ΤΑΜΙΑΣ Σκορδής Ευγένιος Α02 
5 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Τσερμίδης Ανέστης Α42 
6 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  Φαχιρίδης Σάββας Β52 
7 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  Πουρσανίδης Αντώνης Γ53


Οι Υπεύθυνοι Β.Δ. των Εκλογών

Υπεύθυνος/η  Β.Δ. Α΄:  Π. Νικολάου Αντρέας

Υπεύθυνος/η  Β.Δ.     :  Μαραθεύτη Αφροδίτη

Ημερομηνία Εκλογών 04/10/2018