ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΑ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Β.Δ   ΝΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΚΟΥΜΗ

ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΣΑΛΟΥΧΟΥ

Δευτέρα-Παρασκευή

Δευτέρα-Παρασκευή

Τηλ:26 821068

Τηλ:26 934033

Α02, Α11,Α21,Α42

Α01,Α22,Α23,Α24,Α31,Α41,Α43

Β01, Β34, Β41, Β52

Β02,Β03,Β31,Β32,Β33,Β51,Β53,Β61

Γ01,Γ31,Γ32,Γ51

Γ02, Γ03, Γ33,Γ34,Γ41,Γ52


  Οι υπηρεσίες ΣΕΑ περιλαμβάνουν:
  •     Συμβουλευτική στήριξη σε μαθητές που αντιμετωπίζουν προσωπικές, οικογενειακές και κοινωνικές δυσκολίες έτσι που :
Να αποδεχτούν τον εαυτό τους
Να προσαρμοστούν στο σχολικό και κοινωνικό τους περιβάλλον 
Να χειριστούν προσωπικά, οικογενειακά, εκπαιδευτικά και άλλα θέματα που τους απασχολούν
  • Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας σε θέματα που σχετίζονται με την προσωπική ανάπτυξη του ατόμου και την επαγγελματική ωριμότητά του, δίνοντας έμφαση στο σημαντικό ρόλο της αυτογνωσίας για τη λήψη κατάλληλων αποφάσεων βάσει των δεξιοτήτων, των ενδιαφερόντων και της προσωπικότητάς των μαθητών
  • Πληροφόρηση για θέματα σπουδών μέσω ατομικών/ομαδικών συναντήσεων και μέσω επισκέψεων και διανομής ενημερωτικού υλικού
  • Ενημερωτικές ομιλίες με εκπαιδευτικά και επαγγελματικά θέματα
  • Συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών
  • Συνεργασία με τη Διεύθυνση, τους Διδάσκοντες Καθηγητές, αρμόδιους φορείς και άλλους ειδικούς.