ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

sepic

 Ο κύριος στόχος της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής είναι να βοηθήσει τους μαθητές και άλλους νέους να αναπτύξουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων για την επιτυχημένη αντιμετώπιση των προσωπικών, εκπαιδευτικών, επαγγελµατικών και κοινωνικών τους θεµάτων. Με γνώμονα τον πιο πάνω στόχο, οι καθηγήτριες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής του σχολείου μας, προσφέροντας εξατομικευμένη ή ομαδική Συμβουλευτική σε μαθητές, και σε συνεργασία με γονείς, καθηγητές και άλλους επαγγελματίες, παρέχουν βοήθεια στους μαθητές ώστε να αντιμετωπίσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προσωπικές, μαθησιακές και άλλες δυσκολίες. Σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει στενή συνεργασία με την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Συνδετικούς Λειτουργούς του Υπουργείου Παιδείας, τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Υπηρεσιών και άλλους ειδικούς.

Στο πλαίσιο της Επαγγελματικής Αγωγής και με στόχο τα παιδιά να ακολουθήσουν εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές που να συνάδουν με τις ανάγκες, τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα τους πραγματοποιούνται διαλέξεις και συναντήσεις με γονείς, ατομικές και ομαδικές συνεντεύξεις με τα παιδιά, και προγραμματισμένες επισκέψεις και ενημερώσεις στα τμήματα.

Ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος στη διαδικασία λήψης σωστών αποφάσεων αλλά και αποτελεσματικής αντιμετώπισης διαφόρων δυσκολιών που παρουσιάζονται στη ζωή του νεαρού ατόμου είναι η στενή συνεργασία της οικογένειας με το σχολείο και ειδικότερα με τους καθηγητές Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής. Πολύ συχνά η προσπάθεια των γονιών για καθοδήγηση των παιδιών τους μπορεί να αποδειχθεί περίπλοκη και γεμάτη προκλήσεις. Αντιμετωπίζοντας το σχολείο ως σύμμαχο στη προσπάθεια τους να αντιληφθούν τις δυνατότητες αλλά και ευάλωτα σημεία των παιδιών τους, οι γονείς θα μπορούν να δώσουν την υποστήριξη και ενθάρρυνση που αυτά χρειάζονται, ώστε σταδιακά και αβίαστα να εξελιχθούν σε κριτικά σκεπτόμενα και υπεύθυνα άτομα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το περιεχόμενο των συνεντεύξεων με τους Καθηγητές Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής διασφαλίζεται από εχεμύθεια. Τόσο οι μαθητές όσο και οι γονείς τους πρέπει να γνωρίζουν ότι, με βάση τις πρόνοιες σχετικών νομοθεσιών, το απόρρητο αυτό αίρεται σε περιπτώσεις όπου, μεταξύ άλλων, τίθεται θέμα κινδύνου ανθρώπινης ζωής και κινδύνου σωματικής, πνευματικής ή ψυχοσυναισθηματικής ακεραιότητας.

Γονείς και σχολείο μοιραζόμαστε την ευθύνη για την πρόοδο και τη ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών μας, πάντα με γνώμονα  τις  θεμελιώδης ανθρωπιστικές αξίες της υπευθυνότητας, της αυτοπειθαρχίας, της αγάπης και του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Νάσια Οικονομίδου Κουμή

(Β.Δ ΣΕΑ)