Ειδικές Αίθουσες / Εργαστήρια

Το σχολείο μας διαθέτει 11 ειδικές αίθουσες και εργαστήρια εξοπλισμένα με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και βιντεοπροβολείς. Στο εργαστήριο μαθηματικών είναι εγκατεστημένος διαδραστικός πίνακας.

2 Εργαστήρια Φυσικής

1 Εργαστήριο Χημείας

1 Εργαστήριο Βιολογίας

3 Αίθουσες  Ηλεκτρονικών   Υπολογιστών

2 Αίθουσες Σχεδιασμού και  Τεχνολογίας        

2 Αίθουσες Δακτυλογραφίας

1 Αίθουσα Μουσικής 

1 Αίθουσα Μουσικής  Στούντιο

2 Αίθουσες Τέχνης

1 Αίθουσα Γλωσσών

1 Αίθουσα Ιστορίας

1 Αίθουσα Μαθηματικών

1 Αίθουσα Βιβλιοθήκης

1 Αίθουσα Πολλαπλής χρήσης

1 Αίθουσα Οικιακής Οικονομίας

1 Αίθουσα Προβολών