Βιβλιοθήκη

Το  Λύκειο Α' Εθνάρχη Μακαρίου Γ'  έχει μια αίθουσα βιβλιοθήκης η οποία διαθέτει μια μεγάλη συλλογή βιβλίων. Η αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης επιβάλλει, μεταξύ άλλων, τον εκσυγχρονισμό της σχολικής βιβλιοθήκης και την αποτελεσματική αξιοποίησή της. Επομένως, η  ανάπτυξη-αξιοποίηση του ρόλου της βιβλιοθήκης στα σχολεία είναι πολύ σημαντική γιατί η σωστή λειτουργία της βοηθά στην αναβάθμιση της ποιότητας και στον εκσυγχρονισμό της παιδείας μας.

Οι κυριότεροι στόχοι της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης στο Σχολείο μας είναι:

  • Η αξιοποίηση και λειτουργικότητα του χώρου της βιβλιοθήκης.
  • Ο εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης με βιβλία.
  • Η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας.

Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων πραγματοποιούνται σε χρονιαία βάση οι πιο κάτω δραστηριότητες:

  • Ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας της βιβλιοθήκης, έτσι ώστε να υπάρξει ανάπτυξη θετικής στάσης προς το βιβλίο, να ενθαρρυνθεί ο δανεισμός βιβλίων και γενικότερα η χρήση της βιβλιοθήκης από τους μαθητές.
  • Ενθάρρυνση και καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας των μαθητών.
  • Εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης με αγορά νέων βιβλίων.

library