Χαιρετισμός Διευθυντή

Σχολική Χρονία 2018-2019 

Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω τους επισκέπτες της επίσημης ιστοσελίδα του Λυκείου Α΄ Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ Πάφου.  Το Σχολείο μας συνεχίζει  και φέτος τη λειτουργία του έχοντας ολοκληρώσει πλήρως την ένταξη των δύο ειδικών σχολείων Μουσικού και Αθλητικού.  Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά θα λειτουργήσουμε με 590 μαθητές κατανεμημένους σε 29 τμήματα και 100 εκπαιδευτικούς. 

Η μακρόχρονη ιστορία του Σχολείου, από το 1905, και οι επιτυχίες του είναι για εμάς όλους φάρος που πάντα οδηγεί σε ασφαλή λιμάνια.  Έτσι κι εμείς συνεχίζοντας αυτή την πορεία και μεταλαμπαδεύοντας την ιστορία του Σχολείου, νιώθουμε ασφαλείς για τα αποτελέσματά μας. 

Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά. 

Ο Διευθυντής

Ανδρέας Ιωσήφ

DIEUTHINTIS